16 grudnia br., w gmachu Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego odbyło się wigilijne spotkanie służb mundurowych Mazowsza.

Kolejny raz w gmachu Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego spotkali się przedstawiciele mazowieckich służb mundurowych. Święta Bożego Narodzenia oraz święta Wielkanocne łączą mazowieckich mundurowych przy wspólnym stole, by razem pielęgnować to, co ich jednoczy. Wspólnym mianownikiem dla ludzi noszących mundur są kwestie najważniejsze, takie jak ojczyzna, patriotyzm, naród - POLSKA. W tym wymiarze służby mundurowe odnajdują pełnię swojej tożsamości i swego powołania, służąc obywatelom. Olbrzymią wartością w dzisiejszych czasach są pokój i bezpieczeństwo, a ludzie w mundurach są postawieni na straży tych najwyższych wartości, bo służą jednej sprawie, której na imię Polska. Noszenie munduru to zaszczyt i przywilej pracy na rzecz ojczyzny i drugiego człowieka.

Komendant stołeczny policji nadinspektor Paweł Dobrodziej podziękował obecnym za dotychczasową współpracę oraz zaangażowanie w służbę i pracę dla dobra Ojczyzny. Szczególne życzenia zdrowia i pomyślności skierował do wszystkich tych, którzy w okresie świąt będą wykonywać obowiązki służbowe.

Kalendarz funkcjonariusza nie ma dni zakreślonych na czerwono, pracujemy niezależnie od świąt. Bez względu na okoliczności realizujemy naszą misję, której wielkim przywilejem jest to, że możemy pomagać innym.

mówił nadinspektor Dobrodziej.

Obecny na wigilijnym spotkaniu wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwił złożył życzenia wszystkim funkcjonariuszom, żołnierzom i pracownikom służb mundurowych, wyrażając wdzięczność za pełnioną służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Mazowsza.

Ks. kan. Mirosław Dragiel, kapelan mazowieckich policjantów, odczytał fragment Ewangelii św. Łukasza o Narodzeniu Pańskim.

Życzenia mundurowym złożył biskup Józef Guzdek

Uczmy się szacunku do każdego człowieka, bo w każdym z nas jest ta iskierka boskości. Jeżeli nie wyniesiemy tego ze świąt Bożego Narodzenia, to znaczy, że nic z tych świąt nie zrozumieliśmy, i że zatrzymaliśmy się jedynie na ich warstwie zewnętrznej. Być sługą człowieka to boska rzecz, bo On przyszedł po to, by służyć, nie po to aby potępić, ale zbawić.

przekonywał bp Guzdek.

Podczas uroczystego spotkania wigilijnego służb województwa mazowieckiego świątecznym opłatkiem łamali się policjanci, żołnierze, strażnicy miejscy, strażacy, celnicy, funkcjonariusze Służby Więziennej, Służby Ochrony Kolei, Straży Granicznej oraz zaproszeni goście. W uroczystym spotkaniu poza mundurowymi uczestniczyli przedstawiciele duchowieństwa, przedstawiciele urzędów administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, szkolnictwa wyższego, warszawskich muzeów oraz innych instytucji, z którymi na co dzień współpracują służby mundurowe.

Służbę Więzienną reprezentował płk Zbigniew Brzostek, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie oraz kadra kierownicza jednostek penitencjarnych okręgu warszawskiego.

Organizatorem tegorocznego spotkania był Komendant Stołeczny Policji oraz Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu.

Spotkanie wigilijne uświetnił występ chóru Komendy Stołecznej Policji.

Film z uroczystego spotkania opłatkowego

Opracowanie por. Zbigniew Śpiewak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej