14 listopada br., na terenie Aresztu Śledczego w Radomiu odbyła się uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości, które jest okazją do nadania odznaczeń oraz wyższych stopni funkcjonariuszom Służby Więziennej.

Dla Służby Więziennej równie ważny, jak rok jubileuszowy 2018, w którym świętowaliśmy 100-lecie odzyskania niepodległości, jest rok 2019. Po odzyskaniu niepodległości więziennictwo polskie było tworzone od nowa. Siódmego i ósmego lutego 1919 roku Naczelnik Państwa polskiego Józef Piłsudski wydał dekrety o zorganizowaniu „Okręgowych Dyrekcji Więziennych” oraz dekret w sprawie „Tymczasowych Przepisów Więziennych”, jedne z pierwszych aktów prawnych normalizujących funkcjonowanie służb państwowych w odrodzonej Polsce. To właśnie ten moment uważamy za narodziny polskiej Służby Więziennej, a dzień ósmego lutego, ustanowiono Świętem Służby Więziennej.

Dzisiejsza Służba Więzienna jest kontynuatorem tradycji przedwojennej Straży Więziennej, zajmując ważne miejsce w strukturze bezpieczeństwa państwa Polskiego, dbamy o rozwój i kultywowanie wartości obywatelskich i patriotycznych w naszych szeregach. W nowoczesnej i ciągle modernizowanej Służbie Więziennej szczególne miejsce zajmuje pamięć i szacunek dla historii i dziedzictwa narodowego. Od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku dokonuje się proces odradzania etosu Służby Więziennej i przywracania formacji należnego miejsca i znaczenia w demokratycznym państwie i społeczeństwie. Dzięki stale wprowadzanym zmianom Służba Więzienna staje się nowoczesną i szanowaną formacją, która stoi na straży praworządności i bezpieczeństwa obywateli. Dorobek naszych ostatnich lat dobitnie wskazuje, że mamy się czym pochwalić, że jesteśmy Służbą nowoczesną, działającą w poszanowaniu praw człowieka, zasad praworządności i humanitaryzmu.

Będąc trzecią co do wielkości, formacją mundurową w Polsce, stanowimy integralny element systemu bezpieczeństwa Państwa. Chronimy społeczeństwo przed sprawcami przestępstw, jednocześnie realizując innowacyjne programy resocjalizacyjne i terapeutyczne, zmieniamy osoby przebywające w zakładach karnych i aresztach śledczych, aby zapobiegać ich powrotowi do przestępstwa. Współpracujemy ze środowiskiem zewnętrznym: uczelniami, instytucjami rządowymi i pozarządowymi, aby stale uzupełniać i poprawiać realizowany przez nas proces resocjalizacji.

Dumny jestem z osiągnięć i dorobku Służby Więziennej. Formacji profesjonalnej, odpowiedzialnej, rzetelnej. Stojącej na straży najważniejszych wartości, które budują tożsamość narodową. Swoją codzienną pracą, służbą, oddaniem, dzień w dzień umacniającej niepodległość i znaczenie państwa polskiego. Jestem przekonany, że właśnie w ten sposób należy utrwalać podwaliny państwa, których nigdy nie uda się już złamać, usunąć, zburzyć.

Napisał Dyrektor Generalny Służby Więziennej, gen. Jacek Kitliński w liście skierowanym do uczestników uroczystości.

Narodowe Święto Niepodległości to po Święcie Służby Więziennej okazja do wręczenia odznaczeń i awansów na wyższe stopnie Służby Więziennej. 14 listopada br., z rąk Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Warszawie, płk. Zbigniewa Brzostka 94 funkcjonariuszy odebrało odznaczenia resortowe przyznawane przez Ministra Sprawiedliwości "Za zasługi w pracy penitencjarnej”, odznaczenia "100- lecie polskiego więziennictwa” przyznawane przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej oraz akty nadania wyższych stopni służbowych, ponadto dwoje funkcjonariuszy odebrał odznakę „Semper Paratus” za dokonanie czynu świadczącego o szczególnej odwadze i bohaterstwie.

Bycie funkcjonariuszem Służby Więziennej wymaga określonych predyspozycji, wiedzy i umiejętności. Noszenie munduru Służby Więziennej to zaszczyt i przywilej pracy na rzecz drugiego człowieka, bycie funkcjonariuszem to nie tylko praca, to służba, służba, która wymaga poświęceń, nie tylko od funkcjonariuszy, ale też od ich bliskich i rodzin, po to, aby inni mogli cieszyć się spokojem i bezpieczeństwem.

Wręczone odznaczenia i awanse na wyższe stopnie są najlepszym dowodem na zaangażowanie i trud podejmowany przez Was w codziennej służbie.

Z tej okazji pragnę przekazać moje najserdeczniejsze życzenia wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom podległych mi jednostek. Proszę przyjąć gratulacje i podziękowania za Wasz wysiłek i poświęcenie, którego nie szczędzicie w codziennej służbie i pracy. Życzę Wam, aby codzienne zaangażowanie było źródłem stałej satysfakcji z pełnienia trudnej i niezwykle ważnej dla naszego państwa służby.

Podkreślił płk Zbigniew Brzostek, wyrażając uznanie dla pracy podległych funkcjonariuszy.

100 – lecie powstania Służby Więziennej, to również szczególna okazja, aby wyrazić wdzięczność wszystkim osobom, które wspierają naszą formację w codziennej pracy i służbie. Bez wsparcia i doskonałej współpracy z władzami państwowymi, szefami zaprzyjaźnionych służb mundurowych i instytucji, wspierających naszą działalność na rzecz społeczeństwa, nie bylibyśmy w stanie tak skutecznie i profesjonalnie realizować naszych zadań. Podczas uroczystości dziesięć osób współpracujących z naszą formacją zostało wyróżnionych odznaczeniem ”100- lecie polskiego więziennictwa”.

Niech wręczone dziś odznaczenia, będą wyrazem mojej wdzięczności za dotychczasową współpracę, znakomite relacje służbowe, a przede wszystkim, niejednokrotnie okazaną życzliwość i przyjazną atmosferę naszych kontaktów zawodowych.

Tymi słowami Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie podziękował osobom wyróżnionym odznaczeniem ”100- lecie polskiego więziennictwa”.

Uroczystość w Areszcie Śledczym w Radomiu uświetnił występ Orkiestry Wojskowej z Radomia pod batutą st. chor. Pawła Gaszyny.

Więcej zdjęć pod adresem:  

Uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości w okręgu warszawskim

Opracowanie i zdjęcia por. Zbigniew Śpiewak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej