Dzisiaj Służba Więzienna jest kontynuatorem tradycji przedwojennej Straży Więziennej, znajduje trwałe i ważne miejsce w strukturze państwa. To zawód wymagający określonych predyspozycji, wiedzy i umiejętności. Wysoki poziom bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych, innowacyjne programy resocjalizacyjne i terapeutyczne, szeroka współpraca ze środowiskiem zewnętrznym: uczelniami, instytucjami rządowymi i pozarządowymi to ogromna zasługa funkcjonariuszy i pracowników.

Na mocy ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej 8 lutego Służba Więzienna obchodzi swoje święto. Termin święta Służby Więziennej nawiązuje do daty podpisania pierwszego aktu prawnego regulującego organizację i funkcjonowanie polskiego więziennictwa po odzyskaniu niepodległości. 8 lutego 1919 r. Marszałek Józef Piłsudski podpisał dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych.

Święto Służby Więziennej to okazja by przypomnieć historię powstania formacji, ale przede wszystkim okazja by podziękować funkcjonariuszom i pracownikom Służby Więziennej za trud, zaangażowanie i profesjonalizm w wypełnianiu swych obowiązków, to okazja by wręczyć odznaczenia „Za zasługi w pracy penitencjarnej” oraz nominacje na wyższe stopnie służbowe.

Z tej okazji 12 lutego 2018 roku w obecności Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego oraz zaproszonych gości 69 funkcjonariuszy otrzymało odznaczenia „Za zasługi w pracy penitencjarnej” i awanse na wyższe stopnie służbowe.

W tym roku wśród odznaczonych „Za zasługi w pracy penitencjarnej” znalazło się kilku przedstawicieli spoza Służby Więziennej, współpracujących z OISW w Warszawie i jednostkami podległymi, osób nietuzinkowych, otwartych i niezwykle kreatywnych, osób wspierających resocjalizację, readaptację społeczną skazanych oraz podejmujących wspólnie ze Służbą Więzienną wartościowe społecznie inicjatywy.

W swoim wystąpieniu gen. Jacek Kitliński podkreślił, że tegoroczne obchody mają szczególny wymiar i znaczenie. Przypadają w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W stulecie swego istnienia Służba Więzienna rozpoczyna realizację procesu gruntownych i kompleksowych reform. Ustawa o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020” dała możliwość stworzenia optymalnych warunków do realizacji naszych ustawowych zadań oraz istotnej poprawy sprawności i skuteczności działania naszej formacji. Dzięki tym zmianom Służba Więzienna staje się w pełni nowoczesną, profesjonalną i szanowaną formacją, która stoi na straży praworządności i bezpieczeństwa obywateli. Zadania stawiane przed Służbą Więzienną nie byłyby możliwe do zrealizowania bez zaangażowania kadry penitencjarnej.

Złożył również życzenia oraz podziękowania za profesjonalną służbę awansowanym funkcjonariuszom. Do słów Dyrektora Generalnego przyłączył się płk. Zbigniew Brzostek – Dyrektor Okręgowy SW w Warszawie.

W uroczystym apelu wzieli udział komendanci i przedstawiciele służb mundurowych oraz organizacji współpracujących z okręgowym inspektoratem i jednostkami podległymi.

zdjęcia: por. Tomasz Żebrowski

tekst: mjr Arleta Pęconek

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej