12 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyła się trzecia Międzynarodowa Wystawa i Konferencja Bezpieczeństwa Granic i Bezpieczeństwa Wewnętrznego INSEC 2019 z udziałem Służby Więziennej, którą reprezentował płk Zbigniew Gospodarowicz – Dyrektor Biura Ochrony i Spraw Obronnych w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej.

Międzynarodowa wymiana doświadczeń

Międzynarodowa Wystawa i Konferencja InSec jest corocznym wydarzeniem spełniającym funkcję transparentnego forum dialogu i wymiany wiedzy dotyczącej dobrych praktyk i nowoczesnego wyposażenia wszystkich formacji zaangażowanych w ochronę granic i bezpieczeństwo wewnętrzne w Polsce, z wykorzystaniem dorobku i doświadczeń podobnych formacji z zagranicy. Gości powitała podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Renata Szczęch. Wśród przybyłych byli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Obrony Narodowej, Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz formacji mundurowych. Służba Więzienna, jako formacja pełniąca ważną funkcję w strukturach bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, została zaproszona do udziału w konferencji oraz uczestnictwa w panelach dyskusyjnych.

Dla poprawy bezpieczeństwa

Tematyka konferencji koncentrowała się wokół zagadnień, istotnych zarówno z perspektywy nauki, jak i znaczących z punktu widzenia wykorzystania wiedzy przez praktyków. Ważnymi celami konferencji, oprócz upowszechnienia wypracowanych teorii, hipotez i doktryn było dzielenie się doświadczeniami z zakresu „dobrych praktyk” i trudności związanych z bezpieczeństwem i obronnością oraz poszukiwanie najkorzystniejszych rozwiązań w tym zakresie. Poruszana podczas paneli dyskusyjnych tematyka czyni InSec wydarzeniem unikalnym w skali kraju i wychodzącym naprzeciw wyzwaniom XXI wieku – w tym szczególnie w zakresie współdziałania formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli i ich niezbędną integrację sprzętową. Podczas panelu dyskusyjnego: „Współpraca służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo granic i bezpieczeństwo wewnętrzne w XXI wieku”, płk Zbigniew Gospodarowicz pozytywnie wypowiadał się na temat współpracy Służby Więziennej z innymi formacjami mundurowymi, zarówno w zakresie wymiany informacji, jak też współdziałania w sytuacjach kryzysowych dla bezpieczeństwa państwa.

Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa

Służba Więzienna jest fundamentalnie ważną formacją dla zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Każdego dnia niemal 30 tys. funkcjonariuszy chroni społeczeństwo przed sprawcami najpoważniejszych przestępstw. Aby skuteczniej dbać o bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, funkcjonariusze Służby Więziennej stale doskonalą swoje umiejętności oraz wdrażają nowe rozwiązania technologiczne w zakresie zabezpieczeń techniczno- ochronnych, łączność, uzbrojenia, sprzętu ochrony osobistej i wyposażenia.

Służba Więzienna na konferencji InSec 2019

Na stoisku Służby Więziennej przygotowanym przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie, zarówno odwiedzający, jak i uczestnicy konferencji, mogli poznać możliwości podjęcia zatrudnienia w szeregach Służby Więziennej, kształcenia w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, zasady rekrutacji, możliwości rozwoju zawodowego oraz zadania i misję Służby Więziennej. Natomiast przed budynkiem, w którym odbywała się konferencja, prezentowano pojazd konwojowy Służby Więziennej, środki ochrony osobistej oraz umiejętności psa specjalnego szkolonego do wykrywania substancji odurzających. Stoisko przygotowane przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie cieszyło się bardzo zainteresowaniem wśród uczestników konferencji, było też doskonałą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami służb mundurowych oraz specjalistami z dziedzin służących poprawie bezpieczeństwa.


Opracowanie ppor. Zbigniew Śpiewak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej