„Poznaj i zrozum ryzyko”- Służba Więzienna i Policjanci z Otwocka o odpowiedzialności, ochronie i zachowaniu uczestników ruchu drogowego. To tematy jakie poruszone zostały na spotkaniu w Liceum Ogólnokształcącym nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku.

„Poznaj i zrozum ryzyko…” to kampania społeczna skierowana do przyszłych i początkujących kierowców, ale również piratów drogowych, którzy zbieranie punktów karnych traktują jako hobby. Wydział Ruchu Drogowego w Otwocku reprezentowany przez Panią Naczelnik podinsp. Annę Dydek wspólnie ze Służbą Więzienną, której przedstawicielem była Pani porucznik Dorota Alama, w tym roku przeprowadził takie zajęcia w LO nr I w Otwocku. Podczas spotkania zostały omówione m.in.: przyczyny wypadków drogowych, najczęściej lekceważone przepisy ruchu drogowego, konsekwencje ich łamania oraz sytuacja społeczno-prawna sprawców wypadków, z uwzględnieniem tych, którzy spowodowali wypadki ze skutkiem śmiertelnym.

Materiał filmowy przygotowany w ramach kampanii, zawiera świadectwo mężczyzny skazanego za spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu.

Naczelnik wydziału ruchu drogowego rozpoczynając wczorajsze spotkanie podkreśliła, że jedna nieodpowiedzialna decyzja, szczególnie młodego człowieka, który staje się sprawcą wypadku drogowego, rzutuje na jego dalsze życie. Ale, co podkreślali wszyscy prelegenci, konsekwencje takiego wypadku wpływają nie tylko na relacje ofiara-sparwca, przede wszystkim mają wpływ na najbliższych i ofiary i sprawcy wypadku.  Por. Dorota Alame  -psycholog z Aresztu Śledczego, zwróciła uwagę na odpowiedzialność nie tylko karną, ale i społeczną takich zdarzeń.

W spotkaniu udział wzięło ponad 130 uczniów, a wśród gości był 25-letni Damian, który przebywa w jednym z aresztów śledczych. Młody mężczyzna „podzielił się” z uczniami swoimi spostrzeżeniami, przeżyciami, emocjami i przemyśleniami. Odpowiadał na pytania, co i kiedy doprowadziło go do pobytu w placówce penitencjarnej oraz przestrzegał przed lekkomyślną zabawą, połączoną z alkoholem i prowadzeniem samochodu.

KPP Otwock

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej