„Nasza Krew – Nasza Ojczyzna”, pod takim hasłem w dniach 15 października - 21 grudnia trwała Ogólnopolska Akcja Honorowego Krwiodawstwa służb mundurowych dla uczczenia 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Honorowy patronat nad akcją objęli, Minister Sprawiedliwości - Zbigniew Ziobro, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji - Joachim Brudziński oraz Minister Zdrowia – Łukasz Szumowski.

Dla kogo życiodajny płyn ?

Krew jest lekiem ratującym życie, stosowana jest u chorych, u których nie ma możliwości zastosowania alternatywnego leczenia. Czerwony płyn równie potrzebny jest ofiarom wypadków, które w wyniku nagłych zdarzeń utraciły krew niezbędną do życia.

Celem corocznie organizowanej akcji jest pomoc w ratowaniu życia ludzkiego poprzez łagodzenie deficytu krwi w placówkach leczniczych i bankach krwi, popularyzacja honorowego krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego oraz pozyskanie nowych dawców w oparciu o zasady działania i statut Polskiego Czerwonego Krzyża, oraz Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej.

Dlaczego służby mundurowe ?

Funkcjonariusze Służby Więziennej oraz innych formacji mundurowych, chętnie włączają się w akcje krwiodawstwa, podkreślając, że ten bezinteresowny gest daje nie tylko ogromną satysfakcję, ale przede wszystkim staje się bezcennym darem dla tych, którzy go potrzebują.
Zwrócenie uwagi na osobę funkcjonariusza ma szczególne znaczenie w odniesieniu do Narodowego Święta Niepodległości. Funkcjonariusz państwowy dbający o praworządność i bezpieczeństwo obywateli powinien być kojarzony z niesieniem pomocy potrzebującym. Akcje krwiodawstwa organizowane przez służby mundurowe to tylko namiastka pomocy niesionej przez honorowych krwiodawców w mundurach. W szeregach Służby Więziennej tysiące honorowych dawców krwi regularnie dzieli się płynem ratującym ludzkie życie. W wielu jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej funkcjonują Kluby Honorowych Dawców Krwi zrzeszające funkcjonariuszy, którym na sercu leży niesienie pomocy osobom potrzebującym – ofiarom wypadków i przewlekle chorym.

Przebieg i efekty akcji krwiodawstwa

W trakcie trwania akcji „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna”, przed trzema jednostkami okręgu warszawskiego ustawione zostały mobilne punkty krwiodawstwa, w których wszyscy chętni mogli podzielić się życiodajnym płynem. W Areszcie Śledczym Warszawa – Służewiec zebrano ponad 18 litrów krwi, podobnie w Zakładzie Karnym w Siedlcach gdzie do wspólnej akcji zaproszono przedstawicieli innych służb mundurowych, w Areszcie Śledczym w Radomiu zebrano ponad 15 litrów krwi w mobilnym puncie krwiodastwa i dodatkowo 10 litrów w stacji RCKiK. Dla wielu funkcjonariuszy mobilne punkty krwiodawstwa ustawione przed jednostkami stały się motywacją do oddania krwi po raz pierwszy, wiele z tych osób deklaruje, że będą kontynuowali honorowe krwiodawstwo. W pozostałych jednostkach okręgu warszawskiego krew oddawano w Terenowych Oddziałach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Łącznie w ramach akcji zebrano ponad litrów 80 litrów życiodajnego płynu.

Warto pamiętać, że każda kropla krwi ratuje ludzkie życie i nikt z nas nie wie, kiedy będzie jej potrzebował, a oddawanie krwi to przekazywanie daru życia.

 

 

Opracowanie ppor. Zbigniew Śpiewak

Zdjęcia mjr W. Kurowski, por. M. Niemiec, st. kpr. M. Bończuł, st. szer. D. Janus-Leśniewska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej