„Nasza Krew – Nasza Ojczyzna”, pod takim hasłem w dniach 21 października - 20 grudnia 2019 r., odbyła się Ogólnopolska Akcja Honorowego Krwiodawstwa służb mundurowych dla uczczenia narodowego Święta Niepodległości. Honorowy patronat nad akcją objęli, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Sprawiedliwości, Minister Zdrowia oraz Sekretarza Stanu – Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Dla kogo życiodajny płyn ?

Krew jest lekiem ratującym życie, stosowana jest u chorych, u których nie ma możliwości zastosowania alternatywnego leczenia. Czerwony płyn równie potrzebny jest ofiarom wypadków, które w wyniku nagłych zdarzeń utraciły krew niezbędną do życia.

Celem corocznie organizowanej akcji jest pomoc w ratowaniu życia ludzkiego poprzez łagodzenie deficytu krwi w placówkach leczniczych i bankach krwi, popularyzacja honorowego krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego oraz pozyskanie nowych dawców w oparciu o zasady działania i statut Polskiego Czerwonego Krzyża, oraz Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej.

Przebieg i efekty akcji krwiodawstwa

W trakcie trwania akcji „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna”, przed pięcioma jednostkami okręgu warszawskiego ustawione zostały mobilne punkty krwiodawstwa, w których wszyscy chętni mogli podzielić się życiodajnym płynem. W Areszcie Śledczym Warszawa – Służewiec do akcji krwiodawstwa włączyli się funkcjonariusze Aresztu Śledczego Warszawa – Białołęka oraz Aresztu Śledczego Warszawa – Grochów, zebrano kilkanaście litrów krwi, podobnie w Zakładzie Karnym w Siedlcach gdzie do wspólnej akcji zaproszono przedstawicieli innych służb mundurowych, podczas trwania akcji krwiobus zaparkował również przed Zakładem Karnym w Żytkowicach. Przy Areszcie Śledczym w Radomiu oraz Zakładzie Karnym w Płocku działają kluby Honorowych Dawców Krwi PCK „Kropelka Sprawiedliwości”, ich członkowie podczas trwania akcji oddali kilkadziesiąt litrów „życiodajnego płynu”. Dla wielu funkcjonariuszy mobilne punkty krwiodawstwa ustawione przed jednostkami stały się motywacją do oddania krwi po raz pierwszy, wiele z tych osób deklaruje, że będą kontynuowali honorowe krwiodawstwo. Funkcjonariusze i pracownicy jednostek penitencjarnych okręgu warszawskiego krew oddawali krew również w Terenowych Oddziałach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Łącznie w ramach akcji zebrano ponad litrów 70 litrów życiodajnego płynu.

Nie tylko KREW

W Polsce co godzinę ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę, czyli nowotwór krwi. Dla wielu chorych jedyną szansą na życie jest przeszczepienie krwiotwórczych komórek macierzystych od niespokrewnionego dawcy. Kpt. Małgorzata Piątkowska pełniąca na co dzień służbę w Areszcie Śledczym w Warszawie Służewcu, dwukrotnie zdecydowała się oddać szpik dla ratowania życia ludzkiego, była też inicjatorką Dnia Dawcy Szpiku na warszawskim Służewcu, która odbyła się w ramach akcji „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna”. Podczas Dnia Dawcy Szpiku 18 funkcjonariuszy zadeklarowało chęć oddania szpiku kostnego.

Dzielenie się krwią to przekazywanie daru życia

Funkcjonariusze i pracownicy cywilni Służby Więziennej oraz innych formacji mundurowych, chętnie włączają się w akcje krwiodawstwa, podkreślając, że ten bezinteresowny gest daje nie tylko ogromną satysfakcję, ale przede wszystkim staje się bezcennym darem dla tych, którzy go potrzebują. Zwrócenie uwagi na osobę funkcjonariusza ma szczególne znaczenie w odniesieniu do Narodowego Święta Niepodległości. Funkcjonariusz państwowy dbający o praworządność i bezpieczeństwo obywateli powinien być kojarzony z niesieniem pomocy potrzebującym. Akcje krwiodawstwa organizowane przez służby mundurowe to tylko namiastka pomocy niesionej przez honorowych krwiodawców w mundurach. W szeregach Służby Więziennej tysiące honorowych dawców krwi regularnie dzieli się płynem ratującym ludzkie życie. W wielu jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej funkcjonują Kluby Honorowych Dawców Krwi zrzeszające funkcjonariuszy, którym na sercu leży niesienie pomocy osobom potrzebującym – ofiarom wypadków i przewlekle chorym.

Warto pamiętać, że każda kropla krwi ratuje ludzkie życie, nikt z nas nie wie, kiedy będzie jej potrzebował - oddawanie krwi to przekazywanie daru życia.

Opracowanie por. Zbigniew Śpiewak

Zdjęcia ppor. Agnieszka Tracz, por. Karolina Pałka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej