Z okazji 100-lecia powstania Służby Więziennej od 21 stycznia do 23 marca 2019 roku trwała ogólnopolska akcja oddawania krwi w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.

Dar krwi na 100- lecie

Celem akcji, poza propagowaniem idei honorowego krwiodawstwa, było ukazanie wyjątkowości jubileuszu upamiętniającego powstanie Służby Więziennej, oraz wzmocnienie pozytywnego wizerunku funkcjonariuszy formacji, a co najistotniejsze  - pomoc w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego. Akcja zorganizowana została przez Zespół ds. Popularyzacji Honorowego Krwiodawstwa w Służbie Więziennej.  

Pomaganie nie jest trudne

Podczas trwania ogólnopolskiej akcji honorowego oddawania krwi przez służby mundurowe z okazji święta 100-lecia powstania Służby Więzienne, przed czterema jednostkami okręgu warszawskiego ustawione zostały mobilne punkty krwiodawstwa, w których wszyscy chętni mogli podzielić się życiodajnym płynem. Dla wielu funkcjonariuszy mobilne punkty krwiodawstwa ustawione przed jednostkami penitencjarnymi stały się motywacją do oddania krwi po raz pierwszy, wiele osób deklaruje, że będą kontynuowali honorowe krwiodawstwo. W pozostałych jednostkach okręgu warszawskiego krew oddawano w Terenowych Oddziałach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Łącznie w ramach akcji zebrano ponad litrów 60 litrów życiodajnego płynu.

Krew ratuje życie

Krew jest lekiem ratującym życie, stosowana jest u chorych, u których nie ma możliwości zastosowania alternatywnego leczenia. Czerwony płyn równie potrzebny jest ofiarom wypadków, które w wyniku nagłych zdarzeń utraciły krew niezbędną do życia. Każda kropla krwi ratuje ludzkie życie, nikt z nas nie wie, kiedy będzie jej potrzebował. 

Dzielenie się krwią to przekazywanie daru życia

Funkcjonariusze Służby Więziennej, chętnie włączają się w akcje krwiodawstwa, podkreślając, że ten bezinteresowny gest daje nie tylko satysfakcję, ale przede wszystkim staje się bezcennym darem dla tych, którzy go potrzebują. Zwrócenie uwagi na funkcjonariusza Służby Więziennej jako osobę dbającą o bezpieczeństwo obywateli ma szczególne znaczenie w roku jubileuszowym powstania formacji.

Akcje krwiodawstwa organizowane przez służby mundurowe to tylko część pomocy niesionej przez honorowych krwiodawców w mundurach. W szeregach Służby Więziennej tysiące honorowych dawców krwi regularnie dzieli się płynem ratującym ludzkie życie, a w wielu jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej funkcjonują Kluby Honorowych Dawców Krwi zrzeszające funkcjonariuszy, którym na sercu leży niesienie ofiarom wypadków i przewlekle chorym.

Opracowanie ppor. Zbigniew Śpiewak

Zdjęcia st.szer. Dagmara Janus-Leśniewska, kpt. Edyta Starostka, por. A. Penkin, por. Paweł Wójcik, kpt. Marlena Kubera

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej