15 kwietnia funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie przekazali 300 maseczek ochronnych do Domu Pomocy Społecznej Dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia im. św. Józefa w Warszawie.

Od pomysłu do realizacji

W obliczu wprowadzonego stanu epidemii na terenie Polski, kadra Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie zmobilizowała skazane kobiety odbywające krę pozbawienia wolności w grochowskiej jednostce do zaangażowania się w akcję pomocową, której celem jest wykonanie maseczek ochronnych w ramach programu resocjalizacji.

Szyjemy maseczki !

Maseczki ochronne przekazane przez funkcjonariuszy grochowskiego aresztu do Domu Pomocy Społecznej Dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia im. św. Józefa w Warszawie zostały uszyte w ramach programu readaptacji społecznej, w który zaangażowanych jest 15 skazanych kobiet odbywających karę pozbawienia wolności w grochowskiej jednostce. Cały proces szycia maseczek ochronnych odbywa się przy zachowaniu niezbędnych zasad higieny.

Domy Pomocy Społecznej to miejsca szczególnie narażone na możliwość rozprzestzrenainia się koronawirusa, zarażenie nim może mieć tragiczne skutki dla osób tam przebywających, tym bardziej okazane wsparcie zostałe przyjęte z ogromną wdzięcznością.

Przekazane maseczki wykorzystywane będa zarówno przez pensjonariuszy ośrodka jak również przez pracujący w nim personel. W placówce przebywają kobiety przewlekle chore somatycznie.

Resocjalizacja przez pomaganie

Bezinteresowna praca na rzecz potrzebujących ma na celu prospołeczne ukierunkowanie aktywności skazanych, tym samym zwiększenie ich szans na właściwe funkcjonowanie w społeczeństwie po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności. Jednocześnie osadzone uczestniczące w programie, rozwijają swoje zdolności manualne, wykształcają nawyk pracy, dokładności i systematyczności.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie angażując osoby pozbawione wolności w wykonywanie prac na rzecz potrzebujących, uczą, że każda pomoc się liczy, a pomagać można również, odbywając karę.

 

Tekst i zdjecia: ppor. Ewa Smolińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej