W siedleckiej jednostce penitencjarnej oddano dziś do użytku nowy pawilon mieszkalny. To 162 dodatkowe miejsca dla skazanych, szansa na zwiększenie wśród nich zatrudnienia, a także korzyści dla lokalnych przedsiębiorców. W uroczystości uczestniczył Wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Sprawiedliwości Marcin Sławecki oraz Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński

Zakład Karny w Siedlcach jest drugą, najstarszą jednostką penitencjarną Mazowieckiej Służby Więziennej. Nowy pawilon, wybudowany zgodnie ze standardami europejskimi, pozwoli na zwiększenie pojemności Zakładu do 862 miejsc. Zastosowano w nim nowoczesny system monitoringu, zabezpieczeń techniczno-ochronnych i systemów alarmowania. Budynek powstał w ramach realizacji programu modernizacyjnego więziennictwa.

Oddany do użytku pawilon to najwyższa jakość bezpieczeństwa, najwyższa jakość pod względem zapewnienia dobrej jakości służby funkcjonariuszy. Oznacza to poprawę warunków pracy dla funkcjonariuszy i nowe możliwości na lokalnym rynku pracy dla osób, które chciałyby związać swoją karierę zawodową ze Służbą Więzienną.

Nowy pawilon to także najwyższa jakość pod względem sprawności resocjalizacji. Więźniowie będą mogli podjąć zatrudnienie m.in. u lokalnych przedsiębiorców. Praca osadzonych ma istotny wymiar resocjalizacyjny, pozwala na zdobycie nowych umiejętności zawodowych. Dzięki niej skazani mają możliwość spłaty swoich zobowiązań finansowych, grzywien czy długów alimentacyjnych.

Gospodarzami uroczystości byli płk Zbigniew Brzostek – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie oraz ppłk Cezary Bujak – Dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach. Poza przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości w otwarciu pawilonu wzięli udział m.in. gen. Paweł Nasiłowski – Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości do spraw Systemu Dozoru Elektronicznego, ks. dr Kazimierz Gurda – Biskup Siedlecki. Podczas otwarcia pawilonu obecnie byli także przedstawiciele Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Nadleśnictwa Siedlce, lokalnych władz samorządowych, sądownictwa, uczelni wyższych, związków zawodowych a także kontrahenci i partnerzy Zakładu Karnego w Siedlcach.

 

Opracowanie: OISW Warszawa

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej