Okres zbliżających się świąt Bożego Narodzenia nieodzownie kojarzy się z dzieleniem, dzieleniem się nie tylko przełamanym opłatkiem, lecz dzieleniem się tym, co mamy z osobami w trudnej sytuacji życiowej, z bardziej potrzebującymi od nas. Funkcjonariusze i pracownicy jednostek penitencjarnych okręgu warszawskiego przed zbliżającymi się świętami wsparli setki osób…

Funkcjonariusze dają przykład

Funkcjonariusze Służby Więziennej niejednokrotnie dali dowód, że z dużym zaangażowaniem włączają się w akcje charytatywne i pomocowe, hołdując zasadzie, że więcej przyjemności sprawia dawanie niż branie. Podejmując działania prospołeczne, obywatelskie, niejednokrotnie bohaterskie, organizując i uczestnicząc w działalności charytatywnej budujemy poczucie bezpieczeństwa i zaufania w społeczeństwie jednocześnie kształtując pozytywny wizerunek funkcjonariusza Służby Więziennej, który zarówno w służbie, jak i poza służbą powinien stanowić przykład wzorowych, praworządnych postaw obywatelskich, przykład zachowań i postaw budujących godność funkcjonariusza publicznego.

Szlachetna paczka, kombatanci, domy dziecka, hospicja…

Beneficjentami akcji, które zorganizowali i w które włączyli się pracownicy i funkcjonariusze jednostek penitencjarnych okręgu warszawskiego są weterani II Wojny Światowej, podziemia niepodległościowego, Powstańcy Warszawscy, żołnierze Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, sybiracy, byli więźniowie obozów pracy, podopieczni domów dziecka i hospicjów oraz osoby potrzebujące wsparcia materialnego zarejestrowane w „Szlachetnej paczce”. Wszystkie jednostki okręgu warszawskiego włączyły się w akcję „Zbiórki darów dla kombatantów”, zebrano ponad 300 kg żywności, koce, skarpetki oraz środki czystości, dzięki którym powstało ponad 50 paczek dla kombatantów, którzy walczyli o niepodległość Polski, a obecnie często żyją w bardzo trudnych warunkach, inicjatywa jest okazją, aby w ten sposób okazać szacunek i podziękować tym, którzy walczyli za naszą wolność. Kadra Zakładu Karnego w Żytowicach i oddziału zewnętrznego w Pionkach przeprowadziła zbiórkę słodyczy, ubrań i zabawek, które zostały przekazane podopiecznym Placówki Socjalizacyjnej „Panda” w Kozienicach. Funkcjonariusze i pracownicy oddziału zewnętrznego w Płońsku zbierali środki finansowe przeznaczone dla starszej, samotnej kobiety na zakup opału, w ramach akcji „Szlachetnej paczki”. Areszt Śledczy w Radomiu wsparł placówkę Opiekuńczo Wychowawczą „Słoneczny Dom”, a kadra Zakładu Karnego w Siedlcach zebrała kilkanaście paczek zabawek, odzieży, środków czystości oraz żywności dla podopiecznych Domu Dziecka w Łukowie i 850 zł, na wsparcie działalności Siedleckiego Hospicjum Domowego.

Pomagamy nie tylko od święta

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy w naturalny sposób dzielimy się z osobami bardziej potrzebującymi od nas. Funkcjonariusze Służby Więziennej pamiętają o potrzebujących nie tylko od święta, angażując się przez cały rok w czynienie dobra. Udziały w piknikach charytatywnych, zbiórki nakrętek i środków finansowych na leczenie osób w trudnej sytuacji życiowej, setki litrów krwi oddawanej dla ratowania zdrowia i życia ludzkiego czy różne formy wspierania schronisk dla bezdomnych zwierząt to tylko niektóre inicjatywy, w jakich biorą udział funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej przez cały rok.

Pamiętajmy, że „Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz”.

Galeria: Mikołaje w mundurach

Opracowanie por. Zbigniew Śpiewak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej