Każdego roku 8 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kobiet, jako wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet. W jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej każdego dnia tysiące kobiet pełni służbę.

Historia ustanowienia święta

Dzień Kobiet to święto ustanowione przez Międzynarodówkę Socjalistyczną w Kopenhadze w 1910 roku, jako dzień pamięci ofiar walki o równouprawnienie kobiet. Dzień ten upamiętnia datę 8 marca 1908 roku, kiedy 15 tysięcy kobiet, pracownic nowojorskiej fabryki tekstylnej, podjęło strajk domagając się praw wyborczych i polepszenia warunków pracy.

Straż Więzienna pierwszą służbą dla kobiet

Straż Więzienna była pierwszą formacją mundurową w Polsce, która oficjalnie przyjęła kobiety w swoje szeregi. Już w Dekrecie Rady Ministrów o tymczasowych przepisach więziennych z 1919 r. Art. 3 jest mowa o „dozorcach i dozorczyniach", a Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 listopada 1935 r. o umundurowaniu i uzbrojeniu Straży Więziennej uwzględniało specjalne umundurowanie dla kobiet funkcjonariuszy. Inne formacje mundurowe dały możliwość służby kobietom dopiero kilka lat później. Obecnie w strukturach organizacyjnych Służby Więziennej pracują kobiety na wszystkich stanowiskach, od najwyższych szczebli kierowniczych, przez działy administracyjne, po stanowiska ściśle związane z pracą w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.

1/4 funkcjonariuszy Służby Więziennej to kobiety

W jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Warszawie pełni służbę 609 kobiet, a 121 pracuje na etatach cywilnych, co stanowi blisko 25% wszystkich pracowników Mazowieckiej Służby Więziennej. Najliczniejszą grupę stanowią funkcjonariuszki działu ochrony oraz działu penitencjarnego. Każdego dnia na równi z mężczyznami wykonują obowiązki służbowe w celu ochrony społeczeństwa przed sprawcami przestępstw, zapewnienia bezpieczeństwa w jednostkach penitencjarnych oraz prowadzenia skutecznego procesu resocjalizacji osób pozbawionych wolności.

Kobiety w Służbie Więziennej

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej