W dniu dzisiejszym, w Areszcie Śledczym w Warszawie-Grochowie, odbyła się konferencja prasowa nt. programu „Praca dla więźniów”, w której udział wzięli: Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie - płk Zbigniew Brzostek, Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie – ppłk Józef Soja i specjalista ds. zatrudnienia – kpt. Agnieszka Głuszek.

W trakcie konferencji omówiono realizację programu „Praca dla więźniów” w okręgu warszawskim. Płk Zbigniew Brzostek podkreślił znaczenie pracy w procesie resocjalizacji oraz poinformował o znaczącym wzroście zatrudnienia skazanych.

W styczniu 2016 roku zatrudnionych było 1746 więźniów. Obecnie na 31 marca 2017 roku zatrudnionych jest 2591 więźniów. W przeciągu roku w jednostkach okręgu warszawskiego zatrudnienie wzrosło o ok. 20%.

Zaproszeni goście oraz media mieli okazję również zobaczyć nowo powstającą halę produkcyjną, a o plusach pracowania w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności, mogli porozmawiać ze skazanymi kobietami, które zatrudnione są na terenie aresztu ale i także poza jego terenem.

Tekst: kpt. Arleta Pęconek

Zdjęcia: por. Renata Izdebska

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej