Z dniem 17 marca 2020 roku Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie płk Zbigniew Brzostek powierzył kpt. Robertowi Wilczyńskiemu pełnienie obowiązków Zastępcy Dyrektora Zakładu karnego w Żytkowicach.

Kpt. Robert Wilczyński pełni służbę w Służbie Więziennej od 7 marca 2007 r. Swoja karierę zawodową rozpoczął na stanowiska strażnika działu ochrony Aresztu Śledczego w Warszawie Służewcu. W 2008 roku związał swoja ścieżkę rozwoju zawodowego z działem kwatermistrzowskim, aby w 2014 roku objąć stanowisko  kierownika tego działu. Od 12 marca 2018 roku pełni służbę na stanowisku kierownika działu kwatermistrzowskiego w Zakładzie Karnym w Żytkowicach.  


Kpt. Robert Wilczyński  posiada wykształcenie wyższe magisterskie, w 2004 roku ukończył Politechnikę Radomską na kierunku: Transport, następnie w 2012 ukończył Szkołę Oficerską Służby Więziennej, a w 2013 – studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej