Z dniem 14 listopada 2019 roku Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński na wniosek Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Warszawie płk. Zbigniewa Brzostka, powołał ppłk. Radosława Salaka na stanowisko Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie Służewcu.

Ppłk Radosław Salak pełni służbę w Służbie Więziennej od dnia 1 września 1996 r., swoją karierę zawodową zaczynał w Areszcie Śledczym w Grójcu. Posiada wieloletnie doświadczenie w służbie ochronnej, penitencjarnej i kwatermistrzowskiej. Od dnia 1 maja 2006 r. wykonywał zadania służbowe na stanowiskach: kierownika działu ochrony, kierownika działu kwatermistrzowskiego i kierownika Oddziału Zewnętrznego. Z dniem 1 lipca 2010 r. został przeniesiony do pełnienia służby w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Warszawie na stanowisku specjalisty.
Od 1 listopada 2012 r. wykonywał zadania służbowe na stanowisku zastępcy dyrektora – początkowo w Areszcie Śledczym w Grójcu, a od dnia 1 kwietnia 2013 r. w Areszcie Śledczym w Warszawie-Służewcu. Od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 28 lutego 2017 r. ppłk Radosławowi Salakowi powierzono pełnienie obowiązków na stanowisku dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie-Służewcu. Z dniem 16 marca 2017 r. został powołany na stanowisko dyrektora Zakładu Karnego w Żytkowicach.

Ppłk Radosław Salak legitymuje się wykształceniem wyższym magisterskim. Ukończył studia na Wydziale Rewalidacji i Resocjalizacji Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku – pedagogika specjalna, w zakresie – pedagogiki resocjalizacyjnej. W 2000 r. ukończył Szkołę Oficerską Służby Więziennej o specjalizacji penitencjarnej. Ponadto systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i kursach doskonalących. W roku 2007 ukończył również studia podyplomowe „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”.

Zdjęcia kpt. Michał Grodner

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej