Z dniem 12 września 2017 roku Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie - płk Zbigniew Brzostek powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Warszawie - Białołęce mjr Małgorzacie Kozicz.

Mjr Małgorzata Kozicz pełni służbę od 1 maja 1997 roku. Karierę rozpoczęła w dziale terapeutycznym w Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu. Od 2008 pełniła stanowisko kierownicze  - kierownik działu kwatermistrzowskiego  - w Areszcie Śledczym w Warszawie-Grochowie, a od 2009 roku w Zakładzie Karnym w Warszawie-Białołęce.

Mjr Małgorzata Kozicz ukończyła studia wyższe o kierunku pedagogika w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy i o kierunku pedagogika resocjalizacyjna na Uniwersytecie Warszawskim.

Kpt. Arleta Pęconek

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej