W Centralnym Zarządzie Służby Więziennej odbyła się uroczystość powołania dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie.

Z dniem 14 listopada 2017 roku, Dyrektor Generalny Służby Więziennej powołał na stanowisko dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie ppłk. Wojciecha Zarębę. Wręczenia aktu powołania na nowe stanowisko dokonał gen. Jacek Kitliński – Dyrektor Generalny Służby Więziennej w obecności płk. Zbigniewa Brzostka – Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Warszawie.

Ppłk Wojciech Zaręba w więziennictwie rozpoczął służbę w 1994 roku w Areszcie Śledczym we Wrocławiu na stanowisku wychowawcy. Od 2005 roku pełnił służbę na stanowisku zastępcy kierownika działu penitencjarnego w Areszcie Śledczym w Warszawie-Mokotowie. Od 2010 roku przeniesiony do pełnienia służby w OISW w Warszawie na stanowisku specjalisty. Od 2012 roku pełnił służbę na stanowisku zastępcy dyrektora.

 

Kpt. Arleta Pęconek

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej