W Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Warszawie odbyła się uroczystość powołania zastępcy dyrektora Aresztu Śledczego w Radomiu.

Z dniem 15 marca 2017 roku, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie powołał na stanowisko zastępcy dyrektora Aresztu Śledczego w Radomiu mjr. Sławomira Życzyńskiego. Wręczenia aktu powołania na nowe stanowisko dokonał płk. Zbigniew Brzostek – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie w obecności por. Rodaka Andrzeja  – Dyrektora Aresztu Śledczego w Radomiu.


Mjr Sławomir Życzyński został przyjęty do służby z dniem 1 lipca 2000r. na stanowisko młodszego wychowawcy w Areszcie Śledczym w Radomiu. Od dnia 1 czerwca 2013 r. pełnił służbę na stanowiskach kierowniczych: kierownik penitencjarny, specjalista OISW w Warszawie i specjalista w CZSW. Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczna w Słupsku.

zdjęcia: ppor. Ewa Koszewska

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej