Każda kropla krwi ratuje życie. Nikt z nas nie wie, kiedy będzie jej potrzebował. Dlatego funkcjonariusze, pracownicy jednostek penitencjarnych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie, emeryci naszej formacji oraz osoby zaprzyjaźnione podczas edycji akcji Nasza Krew - Nasza Ojczyzna w dniach 24 października – 23 grudnia 2022 roku oddali aż ponad 137 litrów krwi!

Nasza Krew – Nasza Ojczyzna

Akcja „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna” inicjowana jest rokrocznie dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości. Celem akcji jest popularyzowanie honorowego krwiodawstwa oraz pozyskanie jak największej liczby nowych dawców krwi i szpiku kostnego wśród funkcjonariuszy, pracowników, emerytów, rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin. Akcja „Nasza Krew Nasza Ojczyzna” to również forma współczesnego patriotyzmu i ukazanie funkcjonariusza gotowego służyć społeczeństwu i Ojczyźnie.

Krew darem życia

Oddawanie krwi to przekazywanie daru życia. Więziennicy z jednostek penitencjarnych okręgu warszawskiego odpowiedzieli po raz kolejny na apel związany z łagodzeniem deficytu krwi w placówkach leczniczych i bankach krwi. W czasie trwania akcji, od 24 października do 23 grudnia 2022 r., podczas organizowanych w jednostkach penitencjarnych zbiórkach krwi, wszyscy honorowi krwiodawcy oddali łącznie 137 litrów krwi, bijąc kolejny rekord donacji krwi i jej składników.

Honorowe krwiodawstwo

Służba Więzienna ma wieloletnią tradycję związaną z honorowym krwiodawstwem. W naszej formacji działa Zespół ds. Popularyzacji Honorowego Krwiodawstwa w Służbie Więziennej. W wielu jednostkach penitencjarnych na terenie całego kraju działają aktywnie koła honorowych dawców krwi, które poprzez swoją działalność stanowią wyjątkową i unikalną formę pomocy drugiemu człowiekowi. Nie tylko promują one idee honorowego krwiodawstwa w swoich jednostkach, ale zachęcają lokalną społeczność i inne formacje mundurowe do regularnego oddawania krwi.

Wszystkim naszym honorowym dawcom krwi –

Dziękujemy!

 

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w akcję Nasza Krew – Nasza Ojczyzna 2022 i zachęcamy do włączania się w kolejne przedsięwzięcia promujące honorowe krwiodawstwo.

 

Opracowanie: por. Marek Pikulski

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej