25 lipca jest Dniem Bezpiecznego Kierowcy. Służba Więzienna wspólnie z partnerami realizuje wiele projektów i kampanii społecznych mających na celu przestrzeżenie młodych ludzi przed niebezpiecznym zachowaniem na drodze.

„Poznaj i zrozum ryzyko … „ pakiet informacyjny opracowany przez Komendę Stołeczną policji i Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie, skierowany jest do osób 18+, uczniów, studentów, kierowców i kursantów Ośrodków szkolenia Kierowców, przygotowujących się do egzaminów w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego.

 

Film edukacyjny, kompleksowe opracowanie zawierające informacje, dotyczące prawa drogowego i konsekwencji jego naruszeń oraz przykładowy scenariusz zajęć przygotowano tak, aby pomogły pedagogom, nauczycielom i instruktorom jazdy edukować w zakresie ochrony życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego.

 

„Służba Więzienna i Policjanci z Piaseczna o odpowiedzialności, ochronie i zachowaniu uczestników ruchu drogowego” -  to tematy jakie poruszane są na spotkaniach szkołach. Wśród prelegentów zawsze jest skazany za jazdę pod wpływem alkoholu, który szczegółowo opisuje swoją sytuację oraz innych młodych osób, obecnie przebywających w zakładach karnych.  To kampania społeczna skierowana do przyszłych i początkujących kierowców, ale również piratów drogowych, którzy zbieranie punktów karnych traktują jako hobby. Wydział Ruchu Drogowego w Piasecznie wspólnie ze Służbą Więzienną, już drugi rok prowadzi takie zajęcia. Materiał filmowy przygotowany w ramach kampanii, zawiera świadectwo mężczyzny skazanego za spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu.

 

„Bądź świadomy!” - kampania edukacyjna prowadzona wspólnie przez OISW Warszawa i Firmę Safety Logic ma na celu umożliwić poznanie i zrozumienie zagrożeń na drogach m.in. poprzez poznanie historii człowieka, który odbywa karę pozbawienia wolności za brawurową jazdę ze skutkiem śmiertelnym.

 

Nadmierna prędkość, nieprawidłowe wyprzedzanie, wymuszanie pierwszeństwa przejazdu, to wykroczenia regularnie popełniane przez kierujących. Dodatkowo brawura, brak wyobraźni i jazda bez zapiętych pasów bezpieczeństwa są również nieodłącznym elementem niewłaściwego zachowania podczas jazdy. Na drogach powinno być bezpiecznie, ponieważ każdy człowiek ma prawo do nieograniczonej swobody podróżowania bez zbędnego ryzyka.

 

Film edukacyjny, który powstał w ramach kampanii ma za zadanie uświadomić społeczeństwu, że nieznajomość przepisów, brawura, nieostrożność, ma poważne konsekwencje - nie tylko dla ofiary wypadku, ale także i dla sprawcy, który trafia do więzienia.

 

„Spowiedź drogowego zabójcy” - kampania skierowana do młodych kierowców oraz do osób redukujących punkty. Kampania realizowana jest przez OISW Warszawa i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie. „Spowiedź" drogowego zabójcy, osoby skazanej za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, jest przestrogą dla podążających jego śladem, czyli naruszających przepisy ruchu drogowego. Jego obecność na kursie i bezpośredni przekaz uzmysławia zebranym „wiotką granicę bezpieczeństwa". Świadectwa tego więźnia i innych, którzy pod wpływem alkoholu, narkotyków, bądź jadąc z nadmierną prędkością spowodowali wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu, oraz opracowany Przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie i Komendę Stołeczną Policji pakiet edukacyjny (film i broszura informacyjna), to nowa metoda szkolenia młodych kierowców.

 

 „Więzienie – stracony czas - od 2012 r. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu we współpracy ze środowiskiem lokalnym (urzędami miast i dzielnic, starostwami, szkołami ponadpodstawowymi) realizuje projekt edukacyjno-profilaktyczny „Więzienie – stracony czas”, skierowany do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, świetlic środowiskowych oraz placówek wychowawczych. Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem filmu „Więzienie stracony czas” a następnie uczniowie zostają oprowadzeni po jednostce, wskazując na takie miejsca jak: wybrana cela mieszkalna, cela zabezpieczająca. W ramach programu uczniowie przestrzegani są m.in. przed konsekwencją prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Ukazywane są im również skutki źle podjętych.

Dzień Bezpiecznego Kierowcy to doskonały moment refleksji, jak każdy z nas może poprawić bezpieczeństwo na polskich drogach.

 

Kpt. Arleta Pęconek

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej