Gdy większość z nas zasiądzie przy wigilijnym stole w gronie rodzinnym, ponad 70 000 osób pozbawionych wolności spędzi ten czas z dala od najbliższych. Kadra jednostek penitencjarnych dokłada starań, aby również osoby przebywające w izolacji w szczególny sposób przygotowały się do Bożego Narodzenia.

Atmosfera świąt za murami

Święta Bożego Narodzenia, w tradycji chrześcijańskiej to święto upamiętniające narodziny Syna Bożego – Jezusa Chrystusa, poprzedzone jest okresem trzytygodniowego oczekiwania, zwanego adwentem. Tydzień przedświąteczny to czas, gdy wyjątkowa atmosfera odczuwalna jest w każdym miejscu, również za murami zakładów karnych i aresztów śledczych. Kadra penitencjarna podejmuje szereg działań zmierzających do przygotowania osób pozbawionych wolności na Święto Bożego Narodzenia. Kapelani odwiedzają cele mieszkalne, aby ofiarować opłatek, który jest symbolem pojednania i udzielają sakramentu spowiedzi, każdemu, kto jej potrzebuje. Wyjątkowa atmosfera odczuwalna jest w każdym oddziale mieszkalnym, na korytarzach błyszczą choinki, przybrane własnoręcznie wykonanymi ozdobami, a ich zapach dociera aż do cel. Wychowawcy organizują spotkania rodzinne, aby więźniowie mogli poczuć namiastkę świąt spędzonych w gronie rodzinnym. Podczas zajęć kulturalno – oświatowych wykonywane są bombki, choinki, kartki świąteczne i inne ozdoby, a z głośników radiowęzła rozbrzmiewają kolędy i pogadanki dotyczące bożonarodzeniowych tradycji. Funkcjonariusze działu kwatermistrzowskiego układając jadłospis świąteczny dbają, aby na stole znalazły się tradycyjne potrawy: barszcz czerwony z uszkami, kapusta z grzybami, śledź z cebulą i pierogi z kapustą.

Czas pojednania, przebaczenia i nadziei

Kadra jednostek penitencjarnych organizuje spotkania rodzinne, mając świadomość, że rodzina odgrywa ważną rolę w procesie prawidłowej readaptacji społecznej skazanych, jest sojusznikiem kadry penitencjarnej w procesie resocjalizacji, a tym samym istotnym jej elementem. Kontakty osób przebywających w izolacji więziennej z osobami bliskimi są jednym z ważniejszych czynników motywujących do zmiany i pracy nad sobą. W celu poprawy relacji rodzinnych, zacieśnienia więzi oraz wzmocnienia pozycji rodzica odizolowanego od rodziny w jednostkach penitencjarnych całego kraju, prowadzi się oddziaływania sprzyjające integracji rodzin. Scalający rodziny charakter, mają rodzinne spotkania świąteczne. Celem spotkań, jest inicjowanie i podtrzymywanie pozytywnych kontaktów skazanych z ich najbliższymi, szczególnie dziećmi. Włączenie rodzin skazanych do współpracy w oddziaływaniach penitencjarnych, podejmowanych w trakcie pobytu więźniów w izolacji, zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia pozytywnych rezultatów i jednocześnie stanowi istotny czynnik w społecznej readaptacji skazanych przez podtrzymanie lub wzmocnienie więzi rodzinnych. Okres świąt Bożego Narodzenia, jak żaden inny, sprzyja przemianie osób pozbawionych wolności, daje nadzieję na to, że niektórzy z nich zreflektują się i powiedzą sobie „nigdy więcej”. Zależy nam na tym, aby u skazanych pojawiły się pytania o sens dotychczasowego życia, aby budowanie świątecznej atmosfery za murami i wzmacnianie więzi rodzinnych miało wymiar resocjalizacyjny i sprzyjało zmianie na lepsze.

Nie tylko osadzeni…

Nie tylko osoby pozbawione wolności wigilię spędzą z dala od najbliższych. Kilka tysięcy funkcjonariuszy Służby Więziennej będzie w tym czasie pełnić służbę, po to, aby inni mogli cieszyć się spokojem i bezpieczeństwem w tym wyjątkowym okresie. Noszenie munduru to zaszczyt i przywilej pracy na rzecz ojczyzny i drugiego człowieka, to też służba, która wymaga poświęceń nie tylko od funkcjonariuszy, ale też od ich bliskich.

Galeria zdjęć: Boże Narodzenie za #kratami

 

Opracowanie por. Zbigniew Śpiewak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej