Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie podpisał porozumienie z Właścicielem Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego SARA o dzierżawę obiektu przeznaczonego na halę produkcyjną oraz umowę o zatrudnienie skazanych kobiet w tejże hali.

W spotkaniu uczestniczyli płk Zbigniew Brzostek – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie, ppłk Józef Soja  - Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie- Grochowie, Jacek Pieściński  i Hanna Pieścińska - właściciele Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego SARA sp.zo.o..

15 lipca 2016 r. Areszt Śledczy w Warszawie-Grochowie nawiązał umowę przedwstępną z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym "SARA" Sp. j. z siedzibą w Grudziądzu dotyczącą stworzenia nowych miejsc pracy dla skazanych kobiet odbywających karę pozbawienia wolności. Obecnie kończy się już przebudowa pawilonu mieszkalnego E w celu przystosowania go na potrzeby uruchomienia hali produkcyjnej – szwalni, w której zatrudnienie znajdzie ok. 80 osadzonych kobiet.

Administracja aresztu wyszła naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom kontrahenta. Na terenie hali oprócz miejsc pracy przygotowano pomieszczenie do prowadzenia kursu umożliwiającego uzyskanie przez osadzone kobiety kwalifikacji zawodowych szwaczki. Przeszkolonych zostało już 36 osadzonych.

Planowane otwarcie nowej hali umożliwi podjęcie zatrudnienia skazanym kobietom odbywającym karę pozbawienia wolności w warunkach zakładu karnego typu zamkniętego, tj. kategorii skazanych, wśród której z uwagi na warunki odbywania kary i charakter popełnionego czynu pracuje stosunkowo najmniej osadzonych. W pierwszej kolejności do zatrudnienia będą kierowane skazane posiadające wszelkie zobowiązania finansowe.

Kpt. Arleta Pęconek/por. Renata Izdebska

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej