W Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie, odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Podczas uroczystości, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie wręczył funkcjonariuszom podległych jednostek penitencjarnych awanse na wyższe stopnie służbowe oraz wyróżnienia.

Święto Niepodległości to jedno z najważniejszych polskich świąt narodowych. Jest to szczególna okazja aby podziękować wszystkim tym, którzy swoje życie związali ze służbą Rzeczypospolitej.

103 lata Służby Więziennej

Zanim nadszedł 11 listopada 1918 roku, upragniony dla wszystkich Polaków Dzień Niepodległości, nasz kraj znajdował się przez 123 lata w niewoli. Przez tyle lat zaborcy próbowali narzucić Polakom swoją kulturę, język i obyczaje. Ale dzięki patriotycznym sercom naszych przodków, dzięki niezłomności i miłości do ojczyzny, bohaterstwu i ciężkiej pracy swego Narodu, najcenniejsze wartości zostały ocalone. Wraz z odzyskaniem niepodległości przez Polskę, naczelne władze odrodzonej Ojczyzny stanęły przed trudnym wyzwaniem – odbudowy struktur państwowości, w tym zorganizowania polskiej administracji więziennej. W 1919 roku Naczelnik Państwa polskiego Józef Piłsudski wydał dekrety o zorganizowaniu „Okręgowych Dyrekcji Więziennych” oraz dekret w sprawie „Tymczasowych Przepisów Więziennych”. Były to jedne z pierwszych aktów prawnych normalizujących funkcjonowanie służb państwowych w odrodzonej Polsce. Przyjęte wówczas przepisy w zakresie prawa karnego stały się jednymi z najnowocześniejszych rozwiązań ustawowych w Europie. 

Tradycje Straży Więziennej i nowoczesność współczesnej formacji

Dzisiejsza Służba Więzienna jest spadkobierczynią tradycji przedwojennej Straży Więziennej, zajmując ważne miejsce w strukturach bezpieczeństwa naszego kraju. Kontynuujemy misję wobec Państwa i społeczeństwa. Dbamy o rozwój i kultywowanie wartości obywatelskich i patriotycznych w naszych szeregach. W nowoczesnej i stale modernizowanej Służbie Więziennej szczególne miejsce zajmuje pamięć i szacunek dla historii i dziedzictwa narodowego pod biało – czerwoną flagą. Dzięki wprowadzanym zmianom Służba Więzienna jest nowoczesną formacją, która stoi na straży praworządności i bezpieczeństwa obywateli. Będąc trzecią co do wielkości, formacją mundurową w Polsce, stanowimy integralny element systemu bezpieczeństwa Państwa. Chronimy społeczeństwo przed sprawcami przestępstw, jednocześnie realizując innowacyjne programy resocjalizacyjne i terapeutyczne, zmieniamy osoby przebywające w  zakładach karnych i aresztach śledczych, aby zapobiegać ich powrotowi do przestępstwa.

Awanse i wyróżnienia

Święto odzyskania niepodległości jest szczególną okazją do wręczenia aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe. Gratulujemy wszystkim funkcjonariuszom jednostek organizacyjnych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie, którzy otrzymali awanse. Niech to wyróżnienie stanie się silną motywacją do dalszej służby Ojczyźnie i społeczeństwu.

Szczególne wyrazy uznania i szacunku kierujemy pod adresem wyróżnionych funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Siedlcach i Aresztu Śledczego w Warszawie-Służewcu. Starszy sierżant sztabowy Grzegorz Rojek i starszy szeregowy Radosław Suchanek, tuż po agresji Rosji na Ukrainę, dwukrotnie wyjeżdżali na teren działań wojennych, by pomóc w ewakuacji ze strefy zagrożenia uchodźców – dzieci z domów dziecka oraz dzieci funkcjonariuszy ukraińskich służb, by mogli w bezpiecznym miejscu na terenie Polski oczekiwać na powrót do swojego wolnego kraju. Jesteśmy ogromnie dumni z postawy naszych funkcjonariuszy!

Współpraca służb mundurowych

Dzisiejsza uroczystość była również okazją aby podziękować wszystkim tym, którzy wspierają naszą formację w codziennej pracy i służbie. Bez doskonałej współpracy z władzami państwowymi, komendantami, szefami zaprzyjaźnionych służb mundurowych i instytucji, wspierających naszą działalność na rzecz społeczeństwa, nie bylibyśmy w stanie tak skutecznie i profesjonalnie realizować naszych zadań. Podczas przemówienia, Dyrektor Okręgowy płk Zbigniew Brzostek, oprócz gratulacji wszystkim awansowanym, złożył podziękowania obecnym podczas uroczystości gościom za dotychczasową współpracę, znakomite relacje służbowe, a przede wszystkim, niejednokrotnie okazaną życzliwość i przyjazną atmosferę kontaktów zawodowych.

 

Wszystkim awansowanym i wyróżnionym funkcjonariuszom jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

 

Opracowanie: por. M. Pikulski. Zdjęcia: kpt. T. Żebrowski.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej