Zachęcam was, abyście zostawili sprawy służbowe, dyscyplinarne, rozkazy i regulaminy. Proszę wejdźcie w ten czas ciszy i zadumy naszego dzisiejszego spotkania, pozostającego jeszcze w atmosferze adwentowego oczekiwania.

Tradycja opłatkowego spotkania

Tymi słowami ksiądz Arcybiskup Metropolita Szczecińsko-Kamieński Andrzej Dzięga przywitał przedstawicieli wszystkich służb mundurowych szczecińskiego garnizony, którzy zebrali się w kościele seminaryjnym Wyższego Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Szczecinie.  To już kolejne opłatkowe spotkanie, którego organizatorem jest Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie. Stało się ono obowiązkowym punktem przedświątecznego kalendarza wszystkich służb mundurowych w regionie.  Odmienne od służbowych narad i odpraw, bo przepełnione bożonarodzeniową atmosferą rodzinnego spotkania.

Oczekiwania czas

W przygotowanych  krótkich rozważaniach alumni Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie wprowadzili zebranych w adwentową atmosferę oczekiwania poprzedzającą radość Bożego Narodzenia. W swoim rozważaniu Ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga stwierdził:  (…) w dzisiejszych świecie dosyć mamy suchych poleceń i rozkazów. Dlatego potrzeba, abyście w Waszej służbie kierowali się sercem. Polecenie wypowiedziane sercem, nabiera zupełnie innego wymiaru.

Wspólne kolędowanie i życzenia

Spotkanie zakończyło wspólne odśpiewanie kolęd, przełamanie się opłatkiem, życzenia oraz wigilijna wieczerza w seminaryjnym refektarzu. Był również czas na chwilę rozmowy między przyjaciółmi z poszczególnych formacji, na którą z reguły nie ma w czasie normalnego toku służby.

W uroczystości Służbę Więzienną reprezentowali dyrektorzy jednostek podstawowych podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Szczecinie.

Tekst i zdjęcia : mjr Sebastian Matuszczak

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej