Sztuka staje się coraz ważniejszym elementem w procesie resocjalizacji skazanych.

W sobotę 12.05.2018 na Wydziale Zamiejscowym Szczecińskiej Szkoły Wyższej  Collegium Balticum w Stargardzie odbyła się konferencja szkoleniowa „Sztuka jako droga do wolności - Z więzienia do społeczeństwa. Jak polepszyć umiejętności więźniów umożliwiając im skuteczne znalezienie pracy. Doświadczenia i rezultaty na polu artystycznym”.

Sztuka drogą do wolności

Celem konferencji było podsumowanie projektu Skills for Freedom współfinansowanego z programu Erasmus Plus oraz prezentacja rezultatów projektu: Europejskich Ram Umiejętności rozwijanych poprzez sztuki plastyczne i teatr, dla więźniów, Przewodnika Dobrych Praktyk wspierającego realizację działań dedykowanych więźniom, które maja na celu rozwój ich umiejętności oraz Europejskiej Bazy Danych łączącej pracodawców z potencjalnymi pracownikami.

Projekt Skills for Freedom, ma na celu kształtowanie i doskonalenie kompetencji artystycznych więźniów, promowanie wszelkich działań związanych z resocjalizacją przez sztukę oraz stworzenie skutecznych narzędzi kontaktu między pracodawcami oraz pracownikami o umiejętnościach artystycznych, w tym osobami po odbyciu wyroku. W ramach projektu przeprowadzone zostały między innymi działania z udziałem Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Szczecinie - warsztaty teatralne dla osadzonych w Areszcie Śledczym w Kamieniu Pomorskim, które poprowadził pan Michał Krzywaźnia - socjoterapeuta i aktor w jednej osobie oraz wizyta studyjna delegacji przedstawicieli organizacji z krajów partnerskich biorących udział w projekcie - Bułgarii, Turcji, Cypru, Hiszpanii, Włoch, Niemiec oraz Belgii w Areszcie Śledczym w Szczecinie.

Ponadto, w konferencji udział wzięli praktycy i eksperci w dziedzinie resocjalizacji i arteterapii prezentujący zarówno programy resocjalizacyjne i  różnorodne formy aktywności, jak i wytwory pracy osadzonych i wychowanków: płyty z muzyką, kroniki, prace plastyczne - rzeźbiarskie, malarskie, rysunkowe, collage czy orgiami.

Twórcze oddziaływania - rzeczywistość oddziałów terapeutycznych

Oprócz reprezentantów Schroniska dla Nieletnich w Szczecinie, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ryszewku oraz Fundacji Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej Tulipan w roli prelegentów wystąpiły funkcjonariuszki Służby Więziennej st. szer. Monika Zapert z Zakładu Karnego w Nowogardzie oraz kpt. Wioletta Łabędzka-Lewicka z Zakładu Karnego w Goleniowie prezentujące szeroki wachlarz działań resocjalizacyjnych w swoich placówkach oraz Rzecznik Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Szczecinie   mjr Sebastian Matuszczak, który wprowadził zebranych w tematykę pracy Służby Więziennej. Głos zabrały również terapeutki Oddziału Psychiatrii Sądowej Aresztu Śledczego w Szczecinie panie Natalia Stachowicz i Joanna Marciniak prezentujące prace pacjentów oraz zapowiadające kolejną wystawę tych, wyróżniających się oryginalnością i wyjątkową wartością artystyczną, prac.

tekst i zdjęcia : Maria Bitel Collegium Balticum, mjr Sebastian Matuszczak

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej