W koszarach 12 Batalionu Dowodzenia Ułanów Podolskich odbył się Uroczysty Apel z okazji Święta Wojska Polskiego.

W swoim wystąpieniu gen. dyw. Rajmund Andrzejczak dowódca 12 Dywizji Zmechanizowanej stwierdził, że to co wydarzyło się 15 sierpnia 1920 roku na przedpolach Warszawy, do dzisiaj jest przedmiotem dociekań i podziwu ze strony historyków i ekspertów wojskowości. Nie bez kozery Bitwa Warszawska jest często nazywana Cudem nad Wisłą. To zwycięstwo nie jest jedynie zasługą geniuszu ówczesnych dowódców i bohaterstwa żołnierzy. Nie byłoby możliwe bez heroicznego wysiłku całego narodu.

W uroczystości Służbę Więzienną reprezentował Dyrektor Okręgowy ppłk Ryszard Chruściel, który na ręce generała Andrzejczaka złożył podziękowania za poświęcenie i trud w służbie na rzecz ochrony niepodległości Ojczyzny oraz zapewnienia bezpieczeństwa i integralności granic naszego państwa.

Tekst i zdjęcia : mjr Sebastian Matuszczak

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej