Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Szczecinie od kilku lat współpracuje z Fundacją Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej TULIPAN ze Szczecina, kierowaną przez Panią Prezes Monikę Skrzetuską.

Misją fundacji jest świadczenie pomocy skazanym przebywającym i opuszczającym areszty śledcze i zakłady karne oraz ich rodzinom. Działania fundacji mają na celu stworzenie organizacji promującej, wspierającej i realizującej działania będące nierozłącznym elementem pomocy penitencjarnej postpenitencjarnej.

W Punkcie Konsultacyjnym prowadzonym przez pracowników fundacji skazani opuszczający placówki resocjalizacyjne oraz ich rodziny mają możliwość bezpłatnego korzystania z telefonu, ksera, drukarki i komputera. W ramach działania punktu  prowadzone są : zbiorki rzeczy codziennego użytku dla byłych skazanych i członków ich rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz zbiórki książek w ramach programu „KSIĄŻKI W PUDLE”.

We współpracy z Służbą Więzienną fundacja zrealizowała w jednostkach penitencjarnych okręgu szczecińskiego programy resocjalizacji :

  • DROGOWSKAZ – skierowany do skazanych opuszczających zakład karny, którzy odbywali karę w warunkach oddziału terapeutycznego dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo. Przeprowadzony program umożliwił skazanym nabycie wiedzy z zakresu budowania i podtrzymywania umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym oraz pełnienia różnych ról społecznych w oparciu o posiadane kompetencje poszczególnych uczestników.
  • KIERUNEK WOLNOŚĆ – przygotowujący skazanych opuszczających jednostki penitencjarne do życia „ na wolności”. W ramach programu skazani odbyli spotkania z radcą prawnym, kuratorem sądowym, terapeutą uzależnień oraz trenerem kompetencji zawodowych oraz interpersonalnych
  • Program wspierający działalność z zakresu zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności na terenie zachodniopomorskich jednostek penitencjarnych.

Ponadto fundacja wydała dwie publikacje skierowane dla skazanych i ich rodzin. Informator, który, przedstawia wszelkie możliwe formy pomocy penitencjarnej i postpenitencjarnej oraz  dostarcza kompleksowej wiedzy, odpowiadając na pytania, z którymi na co dzień borykają się skazani i ich bliscy. Vademecum pracy dla skazanych, w szczególności dla osób zaburzonych psychicznie.  Publikacja ma za zadanie przygotować swoich odbiorców do sprawnego i efektywnego poruszania się po rynku pracy.

Współpraca z Fundacją Tulipan jest doskonałym przykładem współdziałania instytucji w wykonywaniu kary pozbawienia wolności w rozumieniu art. 38 Kodeksu Karnego Wykonawczego.

https://www.youtube.com/watch?v=qWclonddbuQ

Tekst : mjr Sebastian Matuszczak

Zdjęcia: Fundacja TULIPAN

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej