Podpisane porozumienie umożliwi w jeszcze szerszym stopniu korzystanie ze wzajemnych doświadczeń, posiadanej wiedzy oraz wyposażenia z korzyścią dla obu służb.

Dzięki podpisanemu porozumieniu możliwe będzie wzajemne wykorzystanie sił, jakimi dysponują obie formacje podczas trwania pościgu za osobą pozbawioną wolności, która dokonała ucieczki podczas realizacji konwoju przez funkcjonariuszy Służby Więziennej okręgu szczecińskiego lub żołnierzy Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie. Równie ważna będzie możliwość wzajemnego wykorzystania do celów służbowych psów (służbowych i specjalnych), a także organizowanie i prowadzenie wspólnych szkoleń o tematyce szerokorozumianej profilaktyki antynarkotykowej lub innych środków o działaniu psychoaktywnym w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej okręgu szczecińskiego i Oddziale Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie.

Porozumienie podpisali Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Szczecinie płk Piotr Warenik oraz Komendant Oddziału Żandarmerii Wojkowej w Szczecinie płk Daniel Kowalczyk.

 

Tekst : mjr Sebastian Matuszczak

Zdjęcia : kpt. Marcin Kowalik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej