Dzięki podpisanemu porozumieniu o współpracy klerycy seminarium uzyskają wiedzę dzięki, której łatwiej im będzie podjąć posługę kapelana więziennego.

Mając na uwadze troskę o zapewnienie jak najlepszej posługi duszpasterskiej w jednostkach penitencjarnych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Szczecinie, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Szczecinie ppłk Ryszard Chruściel, zaproponował Rektorowi Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie ks. dr Krzysztofowi Łuszczkowi podjęcie współpracy, w zakresie przygotowania kleryków oraz księży do pełnienia posługi kapelana więziennego.  

Do tej pory księża, którzy byli kierowani do posługi kapelana w jednostkach penitencjarnych wcześniej nie mieli żadnego kontaktu, z tak specyficznym miejscem do wykonywania posług jakim jest zakład karny. Powodowało to czasami pewne trudności w zaadaptowaniu się w nowym miejscu pracy.

Zawarte porozumienie umożliwi alumnom seminarium, jeszcze na etapie kształcenia, zdobyć wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat specyfiki miejsca jakim jest zakład karny, jak również celów i zasad pracy resocjalizacyjnej oraz roli jaką w tym procesie odgrywa kapelan więzienny. Program szkolenia będzie obejmował wykład na temat celów i zadań realizowanych przez Służbę Więzienną, panel dyskusyjny z udziałem kapelanów więziennych oraz wizytę studyjną w jednej z jednostek podstawowych.   

Tekst i zdjęcia : mjr Sebastian Matuszczak

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej