Rozdanie nagród w IV Ogólnopolskim Konkursie na Program Resocjalizacji Sprzyjający Readaptacji Społecznej Osób Pozbawionych Wolności.

Autorzy najlepszych programów resocjalizacyjnych odebrali nagrody i wyróżnienia z rąk prof. dr hab. Dobrochny Wójcik, Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk Grzegorza Fedorowicza oraz Dyrektora Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie płk Andrzeja Leńczuka.  Uroczystość odbyła się w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie.

Wśród laureatów konkursu znaleźli się również funkcjonariusze z jednostek podległych OISW w Szczecinie : zwyciężczyni w kategorii : najlepszy program resocjalizacji skierowany do skazanych starszych i niepełnosprawnych ”Trening uważności”  por. Katarzyna Pojawa, młodszy psycholog w Zakładzie Karnym w Goleniowie oraz zdobywcy wyróżnienia za program ”Efekt motyla”: ppor. Katarzyna Chruściel, szer. Katarzyna Daniszewska i mjr dr Robert Poklek z Aresztu Śledczego w Szczecinie.

W jury konkursu  zasiedli: prof. dr hab. Dobrochna Wójcik, prof. dr hab. Wiesław Ambrozik, prof. dr hab. Piotr Stępniak, prof. dr hab. Robert Opora, doc. dr Małgorzata Leśniak, dr Monika Marczak, dr Katarzyna Mirosław-Nawrocka, dr Monika Badowska-Hodyr.

Tekst : mjr Sebastian Matuszczak

Zdjęcia : Biuro Komunikacji Medialnej i Promocji CZSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej