01 marca br. w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej w Warszawie, odbyła się uroczystość powołania czterech dyrektorów jednostek podstawowych w okręgu szczecińskim.

W dniu dzisiejszym (01 marca 2017 roku), Dyrektor Generalny Służby Więziennej powołał na stanowiska:

  • Dyrektora Zakładu Karnego w Goleniowie ppłk Jarosława Dąbrowskiego.
  • Dyrektora Zakładu Karnego w Stargardzie ppłk Pawła Kowalskiego.

Wręczenia aktów powołania na nowe stanowiska dokonał gen. Jacek Kitliński – Dyrektor Generalny Służby Więziennej w obecności ppłk. Ryszarda Chruściela – Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Szczecinie.

Tekst: mjr Sebastian Matuszczak

Foto: por. Aleksander Czyżowicz

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej