Trwa rekrutacja na studia w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. Jeśli jesteś młodym, aktywnym człowiekiem, który chciałby związać swoją przyszłość ze służbą mundurową - wybierz Służbę Więzienną.

Oferta Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki jest adresowana do absolwentów szkół średnich. Studia to doskonała oferta dla maturzystów, którzy swoją przyszłość chcieliby związać z naszą formacją. Studia pierwszego stopnia kończą się egzaminem licencjackim i możliwością przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych. Absolwenci otrzymują dyplom – tytuł licencjata oraz akt nadania stopnia młodszego chorążego Służby Więziennej. Ukończenie studiów pierwszego stopnia daje możliwość rozpoczęcia studiów drugiego stopnia, które kończą się egzaminem magisterskim i przystąpieniem do egzaminu na pierwszy stopień oficerski. 

Szczegóły rekrutacji zainteresowane osoby znajdą na stronie uczelni.

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie jest uczelnią zawodową służb państwowych i została utworzona w dniu 31 sierpnia 2018 roku przez Ministra Sprawiedliwości na mocy rozporządzenia z dnia 20 lipca 2018 roku. Statutowym celem działalności Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie jest kształcenie i wychowywanie funkcjonariuszy Służby Więziennej, funkcjonariuszy innych służb oraz osób cywilnych. Absolwenci Uczelni będą posiadać odpowiednie przygotowanie do pracy w wyspecjalizowanych instytucjach administracji rządowej i samorządowej; w organizacjach społecznych i edukacyjnych; w instytucjach i organizacjach międzynarodowych oraz w instytucjach zajmujących się dozorem osób mających konflikt z prawem.

Opracował: Jarosław Wójtowicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej