W dniach 23-26 stycznia 2018 roku w ponad 60 miejscowościach Podkarpacia odbyły się uroczystości w ramach X Obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. W obchody aktywnie włączyła się podkarpacka Służba Więzienna.

X Obchody Międzynarodowego dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu zorganizowano pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego – Władysława Ortyla. W ramach obchodów, które w tym roku odbywały się w 63 miejscowościach, odbyły się modlitwy dla uczczenia pamięci pomordowanych Żydów, prelekcje i wykłady historyków, sesje naukowe poświęcone Zagładzie, stosunkom polsko-żydowskim i kulturze żydowskiej, pokazy filmów o tematyce związanej z Holocaustem, wystawy okolicznościowe, koncerty, prezentacje wspomnień ocalonych z Zagłady oraz spotkania ze świadkami historii.

W gronie organizatorów znalazł się również Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie, który wspólnie z Zakładem Historii i Kultury Żydów w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, rozpoczął realizację drugiej edycji projektu „Wielokulturowa pamięć dni minionych”. Wspólna inicjatywa obejmuje część edukacyjno-dydaktyczną przeprowadzoną dla osadzonych na terenie jednostek penitencjarnych (prelekcje) i część edukacyjno - praktyczną polegającą na przeprowadzeniu dla osadzonych warsztatów edukacyjnych na cmentarzach żydowskich połączonych z porządkowaniem tych cmentarzy przez osadzonych. W trakcie zajęć prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego osadzeni będą mieli możliwość m.in. zapoznania się z kwestią wielokulturowości i wieloreligijności regionu, budowania więzi międzyludzkich i poszanowania dla drugiego człowieka, niezależnie od wyznania czy narodowości i pogłębienie postaw tolerancji i zrozumienia dla odmienności drugiego człowieka.

Realizacja programu wykracza poza ramy czasowe Obchodów. Do projektu przystąpiły wszystkie podkarpackie jednostki penitencjarne a ich współpraca z historykami Uniwersytetu Rzeszowskiego potrwa do końca listopada 2018 roku.

Tekst: Jarosław Wójtowicz

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej