W Olszanicy zakończył się kolejny etap szkolenia grup konwojowych z podkarpackich jednostek penitencjarnych. Szkolenie organizował Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie a w rolę instruktorów wcielili się funkcjonariusze rzeszowskiej Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej.

Konwój to jeden z najtrudniejszych i najbardziej newralgicznych elementów pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej. Sam fakt opuszczenia doskonale strzeżonego terenu jednostki penitencjarnej sprawia, że zagrożenie próbą odbicia więźnia czy atakiem na konwój wzrasta wielokrotnie. Dodatkowo sytuację komplikuje fakt, że w otoczeniu konwoju najczęściej znajdują się osoby postronne, których życie i zdrowie w sytuacji kryzysowej może zostać zagrożone. Nic więc dziwnego, że przypadki wymagające organizowania konwoju powinny być ograniczane do minimum. Tymczasem tylko w pierwszej połowie bieżącego roku, z podkarpackich zakładów karnych i aresztów śledczych zorganizowano ponad 240 konwojów. Nic więc dziwnego, że funkcjonariusze wyznaczeni do ich realizacji muszą utrzymywać swoje umiejętności na najwyższym poziomie.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie organizuje cykl szkoleń dla funkcjonariuszy wchodzących w skład zespołów konwojowych. W rolę instruktorów wcielają się specjaliści OISW ds. ochronnych i operatorzy rzeszowskiej GISW. Zajęcia obejmują zagadnienia związane z planowaniem konwoju, czynnościami podczas jego realizacji i zagrożeniami z jakimi może się spotkać podczas służby konwojowej. Szczególny nacisk kładziony jest na praktyczne ćwiczenia z zakresu rozpoznawania zagrożeń, taktyki konwojowej, działania w szykach ochronnych i działań obronnych podejmowanych w przypadku ataku na konwój.
Łącznie szkoleniami zostanie w tym roku objętych ponad 70 funkcjonariuszy.

Tekst: Jarosław Wójtowicz
Foto: Adam Nieznański

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej