Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej i Wydział Żandarmerii Wojskowej w Rzeszowie rozpoczynają współpracę w zakresie wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa. Dokumenty regulujące zasady współpracy podpisali w dniu dzisiejszym dowódcy obu formacji.

Podpisane dzisiaj dokumenty sygnował płk Marek Grabek Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie i kpt. Sławomir Kokoszka Komendant Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Rzeszowie. Regulują one zasady współpracy Służby Więziennej na Podkarpaciu i Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Rzeszowie między innymi w zakresie wykorzystania doświadczeń funkcjonariuszy Służby Więziennej w wykrywaniu substancji niedozwolonych, pracy przewodników psów specjalnych, bezpieczeństwa pełnienia służby.

Porozumienie otwiera przed obiema formacjami możliwości wspólnych szkoleń funkcjonariuszy Służby Więziennej i Żandarmerii Wojskowej. Pierwsze szkolenia dla żołnierzy z zakresu technik interwencyjnych, samoobrony, bezpiecznego organizowania miejsca służby, pracy z osobami agresywnymi odbędą się jeszcze w tym roku. Prowadzić je będą funkcjonariusze z największym doświadczeniem zawodowym i operatorzy Rzeszowskiej Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej.

Tekst i  foto: mjr Jarosław Wójtowicz

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej