W dniach 12-13 kwietnia w węgierskich jednostkach penitencjarnych odbyły się ćwiczenia technik interwencyjnych i ćwiczenia paramedyczne dla funkcjonariuszy grup interwencyjnych. W ćwiczeniach uczestniczyli również funkcjonariusze rzeszowskiej Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej.

Rzeszowską Grupę Interwencyjną Służby Więziennej do udziału w ćwiczeniach zaprosił w imieniu organizatorów płk Tamás Rózsahegyi - Dyrektor Zakładu Karnego w Sátoraljaújhely. Jest to jedna czterech jednostek penitencjarnych, obok ZK w Miszkolcu, ZK Nyíregyháza i ZK Tiszalök, z którymi współpracują podkarpackie zakłady karne i areszty śledcze. Również wymiana doświadczeń i wspólnych ćwiczeń pododdziałów interwencyjnych z Polski i Węgier ma wieloletnią tradycję. Pierwsze wspólne szkolenia rzeszowskiej grupy interwencyjnej (jeszcze wówczas nieetatowej) z kolegami z Węgier odbyły się już w 2008 roku.

Tegoroczne ćwiczenia, oprócz zapoznania się przez polskich funkcjonariuszy ze specyfiką węgierskich jednostek penitencjarnych i sprzętem użytkowanym przez Węgierską Służbę Więzienną, przewidywały seminarium technik interwencyjnych połączone z ćwiczeniami praktycznymi. W ćwiczeniach brali udział funkcjonariusze jednostek penitencjarnych z Sátoraljaújhely, Miszkolca, Nyíregyháza i Tiszalök. Zajęcia zostały przygotowane w oparciu o przypadki i doświadczenia zdobyte przez węgierskich i polskich funkcjonariuszy w trakcie codziennej służby. Kolejnym elementem wspólnych zajęć był blok poświęcony pomocy paramedycznej – Prison Medic. Instruktorami i wykładowcami byli lekarze i ratownicy na co dzień pracujący w wydziale medycznym Uniwersytetu w Pecs. Prowadzący podkreślali bardzo dobre wyszkolenie i wysokie umiejętności polskich funkcjonariuszy w zakresie udzielania pomocy paramedycznej. Funkcjonariusze GISW Rzeszów w trakcie ćwiczeń korzystali z wyposażenia używanego na co dzień w polskich jednostkach penitencjarnych. Dzięki temu węgierscy partnerzy mogli porównać sprzęt użytkowany w obu służbach.


Tekst: Jarosław Wójtowicz
Foto: dzięki uprzejmości Węgierskiej Służby Więziennej

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej