W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie zainaugurowano działalność Podkarpackiej Szkoły Wolności i Tolerancji. Do udziału w pierwszym spotkaniu z młodzieżą zaproszona została również Służba Więzienna.

Inicjatywa
Podkarpacka Szkoła Wolności i Tolerancji to cykl spotkań organizowanych przez wojewodę podkarpackiego, dedykowanych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, dyrektorom szkół i nauczycielom. Będą się one odbywać cyklicznie – raz w miesiącu – w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Celem zajęć organizowanych w ramach „Szkoły” jest przybliżenie słuchaczom problematyki roli jednostki w społeczeństwie, relacji państwo – jednostka, przedstawienie międzynarodowych i konstytucyjnych aspektów wolności i praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem ich granic, a także pokazanie przejawów ich naruszeń we współczesnym świecie. Pierwsze – inaugurujące cykl zajęcia odbyły się 22 stycznia i obejmowały seminarium oraz debatę na temat: „Nienawiść i hejt – znak współczesnych czasów czy kolejne przejawy radykalizacji życia społecznego”.

Debata
Gospodarz spotkania, wojewoda podkarpacki - dr Ewa Leniart, w słowach skierowanych do przybyłej młodzieży odniosła się do kwestii nienawiści w ujęciu historycznym. Do udziału w spotkaniu został zaproszony również prof. nadzw. dr hab. Czesław Kłak, sędzia Trybunału Stanu, który przybliżył uczestnikom zagadnienia przestępstw popełnianych z nienawiści. Służbę Więzienną w debacie reprezentował płk Marek Grabek, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie. Obecni byli również pełnomocnik wojewody ds. mniejszości narodowych i etnicznych Małgorzata Majka-Onyszkiewicz oraz pełnomocnik wojewody ds. równego traktowania Agnieszka Słupek a także pełnomocnik wojewody ds. rodzin Rafał Czupryk.

Plany
W ramach Podkarpackiej Szkoły Wolności i Tolerancji planowany jest cykl zajęć z prawnikami, socjologami, psychologami, funkcjonariuszami Policji oraz Służby Więziennej, a także historykami. Odbędą się debaty nt. mowy nienawiści, hejtu, stalkingu, współczesnych przejawów nietolerancji i dyskryminacji, a także dotyczące odpowiedzialności karnej, cywilnej oraz odpowiedzialności za zachowania godzące w wolności i prawa drugiego człowieka, jakie mogą zaistnieć w środowisku szkolnym. Rozważane będę także przypadki tzw. zbrodni nienawiści oraz zbrodni wojennych, celem wykazania do czego prowadzić może ekstremizm, nietolerancja, godzenie w godność człowieka. Na podsumowanie zajęć zorganizowany zostanie Podkarpacki Konkurs Wiedzy o Prawach Człowieka oraz Tolerancji, podczas którego młodzież będzie mogła sprawdzić swoją wiedzę z zakresu wolności i praw człowieka, przeciwdziałania ekstremizmom, nietolerancji i wszelkim przejawom radykalizmu.

Tekst: Jarosław Wójtowicz
Foto: www.rzeszow.uw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej