W Zakładzie Karnym w Rzeszowie został uruchomiony oddział dla kobiet odbywających karę pozbawienia wolności. Do czasu oddania do użytku nowej jednostki w Chmielowie, to jedyny oddział kobiecy na Podkarpaciu.

W uroczystym otwarciu oddziału dziewiątego uczestniczył gen. Jacek Kitliński - Dyrektor Generalny Służby Więziennej jak również prof. Czesław Kłak - Sędzia Trybunału Stanu i Członek Rady Polityki Penitencjarnej przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Obecna również była Ewa Leniart - Wojewoda Podkarpacki, Maria Kurowska – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Ks. Bp. Kazimierz Górny - Biskup Senior Diecezji Rzeszowskiej, przedstawiciele podkarpackiego wymiaru sprawiedliwości i kadra kierownicza jednostek penitencjarnych z terenu województwa. Otwarcie było połączone z seminarium „Kobieta w warunkach izolacji penitencjarnej”.

Po zniesieniu z końcem marca Aresztu Śledczego w Nisku to jedyna jednostka penitencjarna w której mogą przebywać skazane kobiety. Łączna pojemność oddziału to 76 miejsc dla osób odbywających swoje kary w systemie półotwartym i otwartym. Z tej liczby 34 miejsca to oddział terapeutyczny przeznaczony dla kobiet uzależnionych od alkoholu. Dużą część kadry nowego oddziału stanowią doświadczone funkcjonariuszki i pracownicy aresztu w Nisku.

Bez oddziału w Rzeszowie najbliższe jednostki dla kobiet byłyby oddalone ponad sto kilometrów od stolicy województwa – w Lublinie i w Kielcach. Tworząc oddział dla kobiet w rzeszowskiej jednostce, Służba Więzienna miała przede wszystkim na względzie zapewnienie jak najlepszego kontaktu z bliskimi dla osób pochodzących z Podkarpacia. Kontakty z rodziną, czasami ich nawiązywanie „na nowo” to nieodłączny element procesu resocjalizacji – bez niego bardzo trudno przywrócić osobę skazaną do normalnego funkcjonowania za murami więzienia – podkreślał w swoim wystąpieniu gen. Kitliński.

Dyrektor Generalny Służby Więziennej podkreślał również, że to nie koniec działań na rzecz poszerzenia możliwości odbywania kary na Podkarpaciu przez kobiety:
Na szczeblu najwyższych władz resortu, przy poparciu władz wojewódzkich i samorządowych województwa, zapadły decyzje o utworzeniu w Chmielowie nowoczesnej jednostki penitencjarnej dla kobiet. Projekt będzie realizowany w większości z funduszy norweskich.

 

Relacja video -TVP Rzeszów

Tekst: Jarosław Wójtowicz
Foto: Maciej Słysz

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej