W dniu dzisiejszym podpisane zostały dokumenty regulujące kwestie własności gruntów przeznaczonych pod budowę nowoczesnego więzienia w Sanoku.

Formalnie – brak przeszkód
Zgodnie z porozumieniem do jakiego doszło jeszcze w lipcu bieżącego roku pomiędzy Starostą Sanockim - Romanem Koniecznym, Burmistrzem Miasta Sanoka – Tadeuszem Pióro i Dyrektorem Okręgowym Służby Więziennej – płk. Markiem Grabkiem, warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia prac nad budową nowej jednostki penitencjarnej było rozwiązanie kwestii formalno-prawnych dotyczących miejsca inwestycji.

W dniu dzisiejszym, w obecności Posła RP Piotra Uruskiego, Dyrektora Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej - płk. Marka Grabka i dyrektora Aresztu Śledczego w Sanoku mjr. Jerzego Kmietowicza, strona reprezentująca skarb państwa –Starosta Sanocki i przedstawiciel władz samorządowych – Burmistrz Miasta Sanoka podpisali dokumenty przekazujące teren o powierzchni ponad 11 ha na majątek skarbu państwa. Jednocześnie Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie złożył w starostwie wniosek o ustanowienie trwałego zarządu nad przekazanymi nieruchomościami na rzecz OISW w Rzeszowie. Tym samym dobiega końca proces formalnych przygotowań do rozpoczęcia inwestycji.

Nowa jednostka
Zakłada się budowę nowoczesnej jednostki penitencjarnej typu zamkniętego o pojemności około 1000 osadzonych z możliwością jej rozbudowy. Dodatkowo przewiduje się budowę hali produkcyjnej o powierzchni 4000 m2, w której zatrudniani będą osadzeni w ramach Rządowego programu ”Praca dla więźniów”. Opracowywana koncepcja – oprócz części produkcyjnej – przewiduje docelowo sześć pawilonów mieszkalnych dla osadzonych, część administracyjno-gospodarczą, parkingi dla pracowników i kontrahentów. Łączna powierzchnia zabudowy to ponad 21 tys metrów kwadratowych. Ukształtowanie terenu sprawia – że cały kompleks powstanie na dwóch płaszczyznach: wyższej, gdzie usytułowany zostanie teren ścisły i niższej z częścią administracyjno – produkcyjną. 

Rozpoczęcie prac
Burmistrz Miasta Sanoka podjął już decyzję o lokalizacji na przekazanych nieruchomościach inwestycji celu publicznego, której formalna nazwa brzmi: „Budowa zakładu karnego typu zamkniętego w Sanoku”. Daje to możliwość rozpoczęcia prac nad budową aresztu. Jej pierwszy etap nastąp już w 2018 r. i będzie polegał na opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowej budowy nowej jednostki. Po wykonaniu dokumentacji i uzyskaniu stosownych zgód i pozwoleń będzie można przystąpić do budowy nowej jednostki.

Relacja z wydarzenia na portalu e-Sanok i w Polskim Radiu Rzeszów

Tekst: Jarosław Wójtowicz
Foto: Sylwia Mataczyńska

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej