Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa jest wydarzeniem cyklicznym, organizowanym przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą. Święto ma formułę działań profilaktycznych skierowanych do młodzieży. Służy budowaniu partnerstwa między przedstawicielami służb sektora bezpieczeństwa wewnętrznego, pracownikami naukowymi i dydaktykami oraz młodzieżą na rzecz ochrony młodych ludzi przed współczesnymi zagrożeniami. Uczniowie, studenci z całego Podkarpacia mogli się przekonać, jak w rzeczywistości wygląda codzienna służba funkcjonariuszy i jak w praktyce stosowane są przepisy, programy, czy zasady, o których uczą się w szkołach.

Tegoroczna, IX już edycja Podkarpackiego Młodzieżowego Święta Bezpieczeństwa odbyła się pod Honorowym Patronatem Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego – Pana Pawła Solocha. Impreza zorganizowana w rzeszowskim kampusie WSPiA odbyła się w środę 1 czerwca 2022 r.
W tegorocznej edycji Święta udział wzięli przedstawiciele ponad 20 służb, instytucji i organizacji zajmujących się szeroko rozumianym bezpieczeństwem.
Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego reprezentował Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie ppłk Krzysztof Kulczycki. Ponadto podczas dzisiejszego wydarzenia, Podkarpacka SW przygotowała dwa stanowiska: informacyjno – rekrutacyjne, a na zewnątrz funkcjonariusze GISW prezentowali samochód konwojowy, środki ochrony osobistej funkcjonariusza oraz broń. Niemałym zainteresowaniem cieszyły się pokazy sprawności psów specjalnych przygotowanych przez ich przewodników.
Święto było doskonałą okazją do opowiedzenia młodym ludziom o realiach pracy w Służbie Więziennej. Ochoczo dopytywali o szczegóły pracy na poszczególnych stanowiskach. Nasi funkcjonariusze odpowiadali na wiele pytań dotyczących rekrutacji do służby oraz możliwości kontynuowania swojej nauki w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.
Jeden z uczestników święta, spoglądając z podziwem na funkcjonariuszy GISW, dyskretnie powiedział mi do ucha: - Ale by było super być w takiej ekipie. Przecież możesz być jednym z nas – odpowiedziałem. Zaprosiłem go w nasze szeregi.

Chcesz zostać funkcjonariuszem Służby Więziennej? Zapraszamy.
Więcej tutaj: sw.gov.pl/rekrutacja#

Tekst i foto: mjr Maciej Słysz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej