Podczas Międzynarodowego Kongresu „Państwo, prawo, bezpieczeństwo a jednostka. Sprawiedliwość społeczna w Polsce z perspektywy 100-lecia odzyskania niepodległości” prof. Czesławowi Kłak został odznaczony Srebrnym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju.

Odznaczenie...
Podczas Międzynarodowego Kongresu „Państwo, prawo, bezpieczeństwo a jednostka. Sprawiedliwość społeczna w Polsce z perspektywy 100-lecia odzyskania niepodległości” w dniu 22 maja 2019 r. Wojewoda Podkarpacki dr Ewa Leniart i płk dr inż. Mariusz Stopa, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie, wręczyli prof. Czesławowi Kłakowi Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju, nadany decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2019 r. Medal przyznany został w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej. Dodatkowo Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie uhonorował prof. Czesława Kłaka Medalem 55 – lecia utworzenia Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie, w uznaniu szczególnych zasług na polu współpracy z administracją wojskową i promowaniem Legii Akademickiej.

Goście Konferencji...
W uroczystości wręczenia medalu wzięli udział uczestnicy międzynardowej konferencji naukowej „Państwo, prawo, bezpieczeństwo a sprawiedliwość społeczna”, która odbywała się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim, m.in. Posłowie na Sejm RP – Andrzej Szlachta i Wojciech Buczak, Biskup Senior Diecezji Rzeszowskiej - Kazimierz Górny, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch, Prezes Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie Marek Klimczak, Prokurator Regionalny w Rzeszowie Jerzy Dybus, Prokurator Okręgowy w Tarnobrzegu Janusz Woźnik, SSO Tomasz Mucha – Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Rzeszowie, Podkarpacki Wicekurator Oświaty Stanisław Fundakowski, nadbryg. Andrzej Babiec, Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, insp. Henryk Moskwa, Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie, płk Dariusz Słota, Dowódca 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej w Rzeszowie, ppłk SG Józef Burchała, Zastępca Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, Marek Grabowski, Zastępca Komendanta Regionalnego Straży Ochrony Kolei, Kurator Okręgowy w Rzeszowie Krystyna Worek, Kurator Sądu Okręgowego w Krośnie Małgorzata Parylak, Zastępca Kuratora Okręgowego w Rzeszowie Witold Krupa, Zastępca Kuratora Okręgowego w Przemyślu Agnieszka Puchalska, a także kuratorzy sądowi z obszaru apelacji rzeszowskiej oraz komendanci miejscy i powiatowi Policji z obszaru garnizonu rzeszowskiego. Najliczniej reprezentowaną formacją była Służba Więzienna, z płk Markiem Grabkiem, Dyrektorem Okręgowym SW w Rzeszowie oraz całą kadrą kierowniczą z podkarpackich jednostek penitencjarnych w Rzeszowie. Nie zabrakło również gości zagranicznych – słowacką Służbę Więzienną reprezentowała kpt. Katarina Novákova – Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego Słowackiej Służby Więziennej oraz ppłk Norbert Kundrák – Dyrektor Aresztu Śledczego w Preszowie wraz z podległymi funkcjonariuszam

O odznaczonym...
Prof. Czesław Kłak jest sędzią Trybunału Stanu, członkiem Rady Polityki Penitencjarnej przy Ministrze Sprawiedliwości, autorem licznych publikacji naukowych, m.in. dotyczących funkcjonowania służb mundurowych, zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa oraz prawnych aspektów funkcjonowania służb mundurowych. Od wielu lat prowadzi zajęcia m.in. dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z klas mundurowych (w tym wojskowych) z zakresu zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa i cybebezpieczeństwa. Od wielu lat współpracuje z podkarpackimi służbami mundurowymi, wspierając je przy wykonywaniu codziennych zadań, m.in. prowadząc szkolenia, organizując konferencje i seminaria.

Tekst, foto: (na podstawie materiałów konferencyjnych) - Jarosław Wójtowicz, Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej