W sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa nt. „Szczepienia ochronne w Niepodległej” z udziałem podkarpackiej Służby Więziennej.

W dniu 14 stycznia 2019 r. w Sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbywał się ogólnopolska konferencja naukowa nt. „Szczepienia ochronne w Niepodległej”. Na zaproszenie Wojewody Podkarpackiego dr Ewy Leniart oraz Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie dra inż. Adama Sidora w konferencji wziął udział płk Marek Grabek, dyrektorzy podkarpackich jednostek penitencjarnych oraz funkcjonariusze Służby Więziennej. Konferencja zorganizowana została przez Wojewodę Podkarpackiego oraz Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, a przewodniczącym Komitetu Naukowego konferencji był prof. nadzw. dr hab. Czesław Kłak, sędzia Trybunału Stanu, członek Rady Polityki Penitencjarnej przy Ministrze Sprawiedliwości.

Obchody stulecia odzyskania niepodległości stały się  punktem wyjścia, aby przypomnieć jak z problematyką szczepień ochronnych radziło sobie Państwo Polskie na progu XX wieku i jak przeciwdziałanie występowaniu chorób zakaźnych wygląda w czasach współczesnych, w tym jakie jest zagrożenie epidemiologiczne w Polsce i województwie podkarpackim.

W trakcie konferencji przedstawiono następujące wystąpienia:

Historia szczepień ochronnych, dr Adam Sidor Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Prawne aspekty szczepień ochronnych w okresie międzywojennym, dr Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki

Aktualne wyzwania w zakresie chorób zakaźnych i szczepień, dr n. med. Iwona Paradowska-Stankiewicz Krajowy Konsultant ds. epidemiologii

Prawne aspekty przeciwdziałania chorobom zakaźnym dawniej i dziś, prof. nazw. dr hab. Czesław P. Kłak, sędzia Trybunału Stanu, WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

Obowiązek szczepień ochronnych a Konstytucja RP, prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Kaczmarczyk – Kłak, WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

Aktualna sytuacja w zakresie chorób zakaźnych w województwie podkarpackim, lek. med. Jolanta Kluz-Zawadzka Wojewódzki Konsultant ds. Epidemiologii.

W swym wystąpieniu prof. Czesław Kłak odniósł się także do kwestii istotnych z punktu widzenia realizacji zadań ustawowych przez Służbę Więzienną. Jego wystąpienie dotyczyło m.in. prawnych aspektów przeciwdziałania wystąpieniu zagrożenia zarażeniem chorobą zakaźną na terenie jednostki penitencjarnej. Zdaniem prof. Czesława Kłaka obowiązujące przepisu prawa karnego wykonawczego nie odpowiadają współczesnym zagrożeniom w tym obszarze i wymagają zmiany. Niezbędne jest m.in. stworzenie możliwości poddania osadzonego badaniom już w momencie przyjmowania do jednostki penitencjarnej w celu wykrycia występowania choroby zakaźnej, celem wyeliminowania możliwego zagrożenia dla innych osadzonych. W obecnym stanie prawnym przepisy nie stwarzają wystarczających podstaw do uznania, że obowiązują optymalne warunki do przeciwdziałania wystąpieniu zagrożenia zakażeniem choroby zakaźnej w warunkach izolacji penitencjarnej. Weryfikacji wymagają także – zdaniem prof. Czesława Kłaka – przepisy odnoszące się do obowiązków informacyjnych osadzonego w związku z rozpoczęciem jego izolacji.  

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej