W Centralnym Zarządzie Służby Więziennej w Warszawie, odbyła się uroczystość powołania Dyrektora Zakładu Karnego w Medyce.

Z dniem 11 lutego 2019 roku, Dyrektor Generalny Służby Więziennej powołał na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Medyce płk. Roberta Żółkiewicza.

Wręczenia aktu powołania na nowe stanowisko dokonał gen. Jacek Kitliński – Dyrektor Generalny Służby Więziennej w obecności płk. Marka Grabka – Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie.

Tekst: mjr Jarosław Wójtowicz

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej