W Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Rzeszowie, odbyła się uroczystość powołania Dyrektora Zakładu Karnego w Dębicy.

Z dniem 4 marca 2021 roku, Dyrektor Generalny Służby Więziennej powołał na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Dębicy ppłk. Norberta Gawła.

Wręczenia aktu powołania na nowe stanowisko dokonał płk Marek Grabek – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie. Ppłk Norbert Gaweł dotychczas pełnił służbę na stanowisku Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Rzeszowie. Gratulacje nowo mianowanemu dyrektorowi złożył jego dotychczasowy przełożony - ppłk Krzysztof Kulczycki - Dyrektor Zakładu Karnego w Rzeszowie.

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej