W trakcie konferencji prasowej Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł i Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, przedstawili plan uruchomienia w Chmielowie najnowocześniejszej w Europie jednostki penitencjarnej dla kobiet.

Spotkanie z przedstawicielami mediów odbyło się w Chmielowie, gdzie obecnie funkcjonuje Oddział Zewnętrzny Zakładu Karnego w Dębicy i gdzie zgodnie z planami ma zostać zlokalizowany nowy zakład karny dla kobiet. Minister Zbigniew Ziobro podkreślał, że lokalizacja nie została wybrana przypadkowo. Jest wynikiem dokładnej analizy potrzeb i możliwości dokonanej wspólnie przez Służbę Więzienną i Ministerstwo Sprawiedliwości. Czynniki, jakie brano pod uwagę to nie tylko założenia pracy penitencjarnej ale również współpracę Służby Więziennej ze społecznością lokalną, możliwości współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami czy chociażby dostęp do węzłów komunikacyjnych – niezbędnych do utrzymania kontaktów z rodzinami kobiet odbywających karę.

Uczestniczący w konferencji Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – dr Marcin Warchoł zaznaczył, że nowa jednostka penitencjarne będzie należała do najnowocześniejszych tego typu placówek w Europie. Zastosowane rozwiązania będą należały do najbardziej innowacyjnych nie tylko w kraju ale również za granicą. Minister Warchoł podkreślał, że jednostka jest odpowiedzią również na potrzeby lokalnych instytucji wymiaru sprawiedliwości. Pozwoli znacząco zmniejszyć koszty transportu i doprowadzania osób tymczasowo aresztowanych, które w chwili obecnej dowożone są do Krakowa, Kielc i Lublina. Jak powiedział minister biorąc pod uwagę lokalizację jednostki nie bez znaczenia były względy ekonomiczne – zainteresowanie firm działających w ramach Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Pozwoli to w pełnym wymiarze wykorzystać możliwości powstałej przy nowej jednostce hali produkcyjnej i korzyści jakie niesie ze sobą program pracy dla więźniów.

Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński w słowach skierowanych do przedstawicieli mediów wyjaśnił, na czym m.in. będzie polegała innowacyjność nowej jednostki. Nowo wybudowany pawilon penitencjarny będzie pozbawiony, tak charakterystycznych dla funkcjonujących obecnie więzień, krat w oknach. Nie oznacza to jednak, że nie zostaną zachowane wszystkie standardy bezpieczeństwa. Jednak innowacyjność to nie tylko rozwiązania inżynieryjne i architektoniczne. To przede wszystkim nowatorskie podejście do readaptacji społecznej. Przy jednostce powstanie pierwszy w Polsce dom przejściowy. Miejsce w którym kobiety kończące odbywanie kary będą mogły spróbować normalnego funkcjonowania – w warunkach zbliżonych do życia na wolności. Przygotować się do życia po zakończeniu wyroku. Generał Kitliński podkreślał, że jednym z czynników, które zadecydowały o wyborze lokalizacji nowej jednostki dla kobiet jest doświadczenie, jakie posiadają funkcjonariusze ze zniesionego Aresztu Śledczego w Nisku. To oni będą stanowić trzon kadry penitencjarnej nowego zakładu – podkreślał generał.

Poniżej zapis audio z konferencji do pobrania.
Link do relacji video z konferencji.

Tekst: Jarosław Wójtowicz
Foto: Grzegorz Data

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej