W miniony piątek, zakończyła się międzynarodowa konferencja penitencjarna poświęcona miejscu edukacji historycznej w resocjalizacji. W ciągu dwóch dni zaproszeni goście mogli zapoznać się z programami wykorzystującymi elementy edukacji historycznej realizowanymi w podkarpackich jednostkach penitencjarnych i zastanowić się nad ich przyszłością.

Wśród gości, którzy zjawili się w Olszanicy znaleźli się m.in. pani Maria Kurowska – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, prof. dr hab. Czesław Kłak – Członek Rady Polityki Penitencjarnej przy Ministrze Sprawiedliwości, płk. Włodzimierz Jacek Głuch – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie i sędzia Grzegorz Zarzycki – Przewodniczący Wydziału Penitencjarnego SO w Tarnobrzegu. Konferencja, która odbyła się w Olszanicy, była naturalnym rozwinięciem podsumowania projektu „Świat Sprawiedliwych – bohaterski przykład Rodziny Ulmów”, które odbyło się w Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej w Markowej. Goście uczestniczący w konferencji mogli wysłuchać szczegółów dotyczących realizacji projektu bezpośrednio od jego autorów i realizatorów – mjr Bożeny Ulidowskiej, dr. Anny Stróż i pana Jakuba Pawłowskiego. Przedstawiono mocne strony projektu i omówiono problemy, jakie pojawiały się w trakcie realizacji i zastanawiano się nad sposobami ich uniknięcia w przyszłości. Z wykładem pod tytułem: „Czy resocjalizacja w oparciu o doświadczenia i postacie historyczne jest możliwa?” wystąpił prof. dr hab. Czesław Kłak z WSPIA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. W konferencji uczestniczyli również pani Marta Berecka z Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, która wraz z mjr. Tomaszem Wacławkiem – Dyrektorem Zakładu Karnego w Trzebini i mjr. Mariuszem Kocajem – Dyrektorem Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych przedstawili historię i przebieg realizacji programów „Auschwitz, historia, edukacja obywatelska” w jednostkach penitencjarnych. W części poświęconej programom realizowanym w zakładach karnych i aresztach śledczych na Podkarpaciu, por. Marcin Gawior z Zakładu Karnego w Jaśle przedstawił szczegóły projektu opracowanego i przeprowadzonego wspólnie z rzeszowskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej pt. „Znaj Znak w więzieniu”.

W konferencji uczestniczyły również delegacje Słowackiej Służby Więziennej, Ukraińskiej Państwowej Służby Penitencjarnej w Obwodzie Lwowskim i Węgierskiej Służby Więziennej. Goście zza granicy na prośbę organizatorów przedstawili zakres w jakim tamtejsze jednostki penitencjarne współpracują z instytucjami zewnętrznymi przy realizacji programów resocjalizacyjnych. Poruszony został również wątek wspólnej realizacji projektów resocjalizacyjnych przez służby penitencjarne współpracujące na podstawie porozumień międzynarodowych.
Spotkanie w Olszanicy stało się również okazją do przedstawienia założeń nowej edycji programu realizowanego wspólnie z Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej, pod roboczym tytułem „Być jak Józef Ulma”.

Tekst: Jarosław Wójtowicz
Foto: Maciej Słysz

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej