Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii w kontekście zwalczania „dopalaczy” były wiodącą tematyką podczas ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w WSPIA - Rzeszowskiej Szkole Wyższej. Do udziału w konferencji po raz kolejny zostali zaproszeni funkcjonariusze podkarpackiej Służby Więziennej.

Po raz czwarty
Konferencja zorganizowana została w ramach Podkarpackiego Forum Kryminalistyki już po raz czwarty. Dyskusja zorganizowana została przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą już po raz czwarty. Uczestniczyło w niej ponad 200 osób m.in. przedstawiciele Inspekcji Sanitarnej z całej Polski, sędziowie, prokuratorzy, funkcjonariusze Policji i Służby Więziennej, psychologowie, terapeuci uzależnień, kuratorzy sądowi oraz dyrektorzy i nauczyciele ze szkół ponadgimnazjalnych z Podkarpacia. W auli WSPIA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej nie zabrakło także studentów i słuchacze Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa.

Wśród gości konferencji byli m.in. dr Ewa Leniart - Wojewoda Podkarpacki, Maria Kurowska - Wicemarszałek woj. Podkarpackiego, Małgorzata Rauch - Podkarpacki Kurator Oświaty oraz dr Jacek Łuczak - Radca Głównego Inspektora Sanitarnego. Służbę Więzienną reprezentowali dyrektorzy jednostek penitencjarnych, specjaliści Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie a także funkcjonariusze działów ochrony i penitencjarnych. Obecni byli także naczelnicy wydziałów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie – Wydziału d/w z Przestępczością Gospodarczą oraz d/w z Cybeprzestępczością.

Konkretne rozwiązania
Otwierając konferencję — prof. Jerzy Posłuszny, Rektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej podkreślał, że prowadzona od czterech lat dyskusja w ramach konferencji, przynosi realny wkład w rozwiązanie niezwykle ważnego problemu społecznego jakim są tzw. dopalacze: Możemy śmiało powiedzieć, że wnioski z Państwa dyskusji realnie wpłyną na poprawę bezpieczeństwa w Polsce. Od czterech lat prof. Czesław Kłak na podstawie wniosków z konferencji przygotowuje raporty i propozycje zmian, które ułatwią walkę z dopalaczami. Teraz zostały one włączone do projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Wnioski jakie są wypracowywane podczas konferencji to nie tylko teoria. Są one oparte na doświadczeniach praktyków – Inspektorów Sanitarnych, Policjantów, funkcjonariuszy Służby Więziennej, nauczycieli, którzy w swojej praktyce zawodowej zmagają się z wszystkimi problemami związanymi z tymi niezwykle niebezpiecznymi substancjami. Teraz, można mieć nadzieję, że dzięki tej wspólnej pracy uda się opracować skuteczne narzędzia prawne dające szanse na skuteczną walkę z „dopalaczmi”

Skuteczna walka jest możliwa
W wykładzie wprowadzającym prof. Czesław Kłak, Dziekan-Dyrektor Kolegium Prawa i Bezpieczeństwa WSPiA, który zaznaczył, że w ramach badań prowadzonych przez Uczelnię opracowany został autorski projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – oparty jest zarówno na doświadczeniach polskich, jak i zagranicznych. Projekt zakłada uznanie tzw. dopalaczy za produkty zabronione przez ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii, przy jednoczesnym wprowadzeniu odpowiedzialności karnej za ich wytwarzanie, wprowadzenie do obrotu i udzielanie. Propozycja zyskała uznanie Ministerstwa Zdrowia, które nawiązuje do tej koncepcji w projekcie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z listopada 2017 roku.

Wśród tematów poruszanych podczas konferencji pojawiły się także te dotyczące przestępstw narkotykowych jako przestępstwach przeciwko życiu i zdrowiu, praktycznych aspektów stosowania ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i jej konstytucyjnych granic. Uczestniczy dyskusji rozmawiali także o kryminologicznych aspektach narkomanii, przestępczości narkotykowej w sieci i wykrywaniu przestępstw narkotykowych wśród pseudokibiców. Omówiony został także problem dopalaczy w województwie podkarpackim oraz walka z przerzutem narkotyków na teren jednostek penitencjarnych.

Głos praktyków
W dyskusji uczestniczyło ponad 200 osób: pracowników naukowych WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej oraz praktyków na co dzień zajmujący się walką z dopalaczami i przestępstwami narkotykowymi. Referaty przedstawili m.in. dr Beata Bury i dr Marcin Dudzik, sędziowie sądów rejonowych oraz sędzia Grzegorz Maciejowski z Sądu Okręgowego, będący jednocześnie wykładowcami WSPiA. Głos zabierał również Marek Mróz z Podkarpackiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie – odpowiadający za walkę z dopalaczami w województwie podkarpackim oraz mł. insp. dr Bartłomiej Kowalski, Naczelnik Wydziału d/w z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Polski w Rzeszowie. Swoimi spostrzeżeniami na temat walki z dopalaczami dzielili się także funkcjonariusze Zakładów Karnych w Jaśle i Uhercach Mineralnych, a także wykładowcy WSPiA prof. Katarzyna Kaczmarczyk – Kłak oraz mgr Arkadiusz Szajna.

Tekst: na podstawie materiałów pokonferencyjnych WSPIA - Rzeszowskiej Szkoły Wyższej opracował – Jarosław Wójtowicz
Foto: dzięki uprzejmości WSPIA – Rzeszowskiej Szkoły Wyższej

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej