W Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się kolejne spotkanie regionalne, realizowane w ramach cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich”. Jednym z uczestników konferencji była podkarpacka Służba Więzienna.

Rzeszowska konferencja poświęcona była realizacji nadzorowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, projektów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w województwie Podkarpackim. Uczestniczyli w niej m.in. przedstawiciele władz wojewódzkich z Wojewodą Podkarpackim – Ewą Leniart, podkarpaccy parlamentarzyści, władze samorządowe, Podkarpacka Komenda OHP, Bank Gospodarstwa Krajowego, podmioty realizujące projekty, potencjalni beneficjenci oraz instytucje zaangażowane we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego. Służbę Więzienną reprezentował płk Marek Grabek – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie, dyrektorzy jednostek penitencjarnych z terenu województwa, jak również specjaliści i pracownicy odpowiedzialni za realizację projektów PO WER w rzeszowskim inspektoracie Służby Więziennej.

Konferencja została podzielona przez organizatorów na cztery sesje, z których pierwsza – powitalna – była poświęcona projektom realizowanym przez OHP i Służbę Więzienną. Płk Marek Grabek w wystąpieniu otwierającym tę część spotkania zwrócił uwagę na komplementarność projektów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z realizowanym przez Służbę Więzienną programem „Praca dla więźniów”:

Kursy zawodowe dla skazanych, które w jednostkach penitencjarnych organizujemy dzięki środkom PO WER nie są przypadkowe. Odpowiadają na zapotrzebowanie rynku pracy, stanowią punkt wyjścia dla późniejszego zatrudnienia osób pozbawionych wolności. Dają im szanse nie tylko na zatrudnienie w trakcie odbywania kary, ale również zwiększają szansę na uczciwe życie po wyroku.

Omawiający realizację prowadzonych przez Służbę Więzienną na Podkarpaciu projektów mjr Krzysztof Miękisz podkreślał, że dotychczas w jednostkach penitencjarnych podległych OISW w Rzeszowie zrealizowano 84 cykle szkoleniowe. Objętych nimi zostało ponad 1000 osób pozbawionych wolności, a zatrudnienie – bezpośrednio po kursach – znalazło 507 osób. W latach 2018 – 2020 planowane jest dalsze 174 cykle szkoleniowe, a liczba beneficjentów przekroczy dwa tysiące osób. Dane o realizacji programu i planach na przyszłość uczestnicy mogli uzyskać na stoisku informacyjnym, przygotowanym przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie.

W dalszej części goście zgromadzeni na Sali Kolumnowej mieli szansę uczestniczyć w sesjach poświęconych projektom konkursowym w ramach „Gwarancji dla Młodzieży” i wyłączenia społecznego, ekonomii społecznej w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój i wsparciu dla osób niepełnosprawnych.

Tekst, foto: Jarosław Wójtowicz

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej