10 listopada, w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się wręczenie nominacji na wyższe stopnie służbowe i odznaczeń resortowych. W uroczystości uczestniczył gen. Jacek Kitliński – Dyrektor Generalny Służby Więziennej.

Ponad pięćdziesięciu funkcjonariuszy z podkarpackich jednostek penitencjarnych otrzymało w dniu dzisiejszym nominacje na wyższe stopnie służbowe i odznaczenia resortowe „Za zasługi w pracy Penitencjarnej”. Uroczystość odbyła się w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Funkcjonariusze otrzymali awanse i wyróżnienia z rąk gen. Jacka Kitlińskiego – Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, który w swoim wystąpieniu podkreślił, że pozytywne zmiany jakie zachodzą w Służbie, to przede wszystkim zasługa ofiarnej i pełnej poświęcenia pracy funkcjonariuszy.

W uroczystości wziął również udział wicewojewoda podkarpacki Piotr Pilch, ordynariusz diecezji rzeszowskiej biskup Kazimierz Górny, wicemarszałek Maria Kurowska oraz szefowie podkarpackich służb mundurowych. Witając przybyłych gości płk Marek Grabek – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie zaakcentował wagę współpracy pomiędzy podkarpackimi jednostkami penitencjarnymi i organami administracji wojewódzkiej i samorządowej. W trakcie uroczystości prof. nadzw. dr hab. Czesław P. Kłak – członek Rady Polityki Penitencjarnej przy Ministrze Sprawiedliwości, wygłosił referat pt. „Służba Więzienna w XXI wieku – między tradycją a nowoczesnością”.

Uroczystość była również okazją do wręczenia odznak „Semper Paratus”, przyznawaną za odwagę i poświęcenie w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego. Odznaki otrzymało dwoje funkcjonariuszy z podkarpackich jednostek, którzy z narażeniem życia ratowali ofiary wypadków drogowych.

Tekst, foto: Jarosław Wójtowicz

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej