Pod hasłem „100 lat Niepodległości, 100 lat Służby Więziennej” dziewiątego listopada w Rzeszowie odbyły się Ogólnopolskie Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Służbie Więziennej.

Organizatorzy i goście
Organizatorami święta byli gen. Jacek Kitliński – Dyrektor Generalny Służby Więziennej i płk Marek Grabek – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie. Uroczystości odbyły się w Centrum Wystawienniczo - Kongresowym Województwa Podkarpackiego G2A Arena w Rzeszowie. Uroczystości poprzedziła Msza Święta w Katedrze pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie z udziałem pocztów sztandarowych i Kompanii Honorowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie. Mszy w intencji funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej przewodniczył biskup rzeszowski Jan Wątroba. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli władz centralnych, podkarpackich parlamentarzystów, władz wojewódzkich i samorządowych, przedstawicieli duchowieństwa różnych wyznań, dowódców zaprzyjaźnionych służb mundurowych. Obecni byli również dyrektorzy okręgowi wszystkich inspektoratów Służby Więziennej z Polski, a także komendanci ośrodków szkoleniowych, kadra kierownicza Centralnego Zarządu Służby Więziennej i podkarpackich jednostek penitencjarnych.

Odznaczenia i awanse
W uroczystościach wzięli udział funkcjonariusze Służby Więziennej z całej Polski, a ponad 150 z nich otrzymało awanse na wyższe stopnie służbowe i zostało uhonorowanych odznaczeniami resortowymi „Za zasługi w pracy penitencjarnej”. Odznaczeniami resortowymi za współpracę z podkarpacką Służbą Więzienną i zaangażowanie w działalność penitencjarną otrzymali również: Ewa Leniart -  Wojewoda Podkarpacki, Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego,  Maria Kurowska – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Mariusz Szewczyk – Prezydent Miasta Dębica, a także ks. bp. Jan Wątroba – Biskup Rzeszowski i ks. bp. Kazimierz Górny – Biskup Senior Diecezji Rzeszowskiej. Trzech funkcjonariuszy odznaczono medalem „Semper Paratus” – przyznawanym pracownikom i funkcjonariuszom Służby Więziennej, którzy dokonali czynu świadczącego o ich odwadze lub męstwie, a w szczególności czynu mającego na celu ratowanie życie lub zdrowia ludzkiego.

Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
W słowach skierowanych do zgromadzonych Dyrektor Generalny podkreślał, że obecna Służba Więzienna to formacja na wskroś nowoczesna, a pełniący służbę funkcjonariusze w pełni zasługują na miano profesjonalistów. Wymienił zmiany, jakie dokonały się w ostatnich latach i wyzwania, jakie są jeszcze przed Służbą. Podkreślał również, że Służba Więzienna pamięta o swoich korzeniach:

Ważnym elementem nowoczesnego więziennictwa jest kultywowanie etosu służby i budowanie jej społecznego wizerunku – powiedział gen. Kitliński – współczesna Służba Więzienna jest sukcesorką tradycji przedwojennej Straży Więziennej. Dlatego z należnym poprzednim pokoleniom szacunkiem przechowuje i czci pamięć o minionych latach i o poprzednikach, którzy Ojczyźnie poświęcili pracę, służbę, a nieraz – także swoje życie.

Uroczystości uświetnił koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołu wokalnego z Klubu Garnizonowego 21 Brygady Strzelców Podhalańskich przy akompaniamencie Orkiestry Wojskowej z Rzeszowa.

Tekst: Jarosław Wójtowicz
Foto: Krzysztof Kania

Link do galerii: https://www.sw.gov.pl/galeria/narodowe-swieto-niepodleglosci-w-sluzbie-wieziennej

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej